ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СМУГОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ЯК ПОЛЕЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ

М. Новохацький, В. Таргоня, Т. Бабинець, Н. Сердюченко, О. Бондаренко

Анотація


Метою роботи є представлення результатів досліджень технологічних процесів створення та експлуатації смугових енергетичних плантацій верби енергетичної та міскантусу та обґрунтування можливості їх використання  як полезахисних лісосмуг.
Методи проведення досліджень: польовий дослід із супутніми спостереженнями за насадженнями.
Результати. Дослідженнями встановлено, що основною деревною культурою смугової полезахисної енергетичної плантації доцільно обрати енергетичну вербу гібридів Тордіс та Тора,
висота яких на 2-й рік вирощування сягає 3-4 метри. Висаджувати вербу слід смугами з різницею в один рік, ширина посадки рівна ширині захвату приставки переобладнаного кормозбирального комбайна, кількість смуг – не менше 2-х. У зонах, прилеглих до насаджень верби, в яких наявне пригнічення (2 висоти деревостою), доцільно висаджувати міскантус, ширина смуги теж має бути рівна або кратна робочій ширині переобладнаного кормозбирального комбайна. Висота міскантусу становить 2-3 метри. Загальна ширина смугової енергетичної плантації становитиме близько 12 м, а ширина між смугами – 300-500 м.
Превагами запропонованого використання смугової енергетичної плантації  як полезахисної лісосмуги є:створення ефективної полезахисної лісосмуги за 2 роки за повної механізації робіт щодо посадки та догляду; можливість та простота вирощування власного посадкового матеріалу; створення смугової енергетичної плантації, яка вже на 3-й рік експлуатації не потребує догляду, а щорічна врожайність біомаси перевищує традиційні лісонасадження в 10-15 разів; отримання власної додаткової біомаси (щепи), яку можна використати не тільки на енергетичні потреби, а й для виробництва органічних добрив; біологічна безпека смугової енергетичної плантації як полезахисної лісосмуги.
Висновки. Для швидкого та ефективного створення полезахисних лісосмуг на сільськогосподарських угіддях пропонується використання смугових енергетичних плантацій з верби енергетичної та міскантусу. Зазначимо, що смугова енергетична плантація не є повною альтернативою класичних полезахисних лісосмуг, але має переваги щодо швидкості росту та повного механізованого циклу створення та догляду за лісосмугами, а її рекультивація не потребує значних затрат.


Ключові слова


енергетична плантація; полезахисна лісосмуга; верба енергетична; міскантус

Повний текст:

PDF

Посилання


McNaughton, K. G. (1988). Effects of Windbreakson Turbulent Transport and Microclimate. Agriculture Ecosystemsand Environment, Vol. 22/23, pp 17-40.

Yordanova F. (2018). Characteristic of forest protection belts. Ecology & Safety ISSN 1314-7234, Volume 12, 2018 рр. 350-359.

Caborn J. M. Shelterbelts and microclimate / J.M. Caborn / Forestry commission. Bull. № 29. Edinburgh University. – Edinburgh, 1957. – 135 p.

Фурдичко О. І. Ліс у степу: основи сталого розвитку / О. І. Фурдичко, Г. Б. Гладун, В. В. Лавров / За наук.ред. О. І. Фурдичка. – К.: Основа, 2006. – 496 с.

Годованюк А. Й. Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми / Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. С. 228-236.

Кравчук В. На шляху до створення плантацій енергетичних культур / В. Кравчук, М. Новохацький, М. Кожушко, В. Думич В, Г. Журба // Техніка і технології АПК, 2013, № 2.-С.31-34

Littlejohn C. P., Hofmann R. W. & Wratten S. D. Delivery of multiple ecosystem services in pasture by shelter created from the hybrid sterile bioenergy grass Miscanthus giganteus. Sci Rep 9, 5575 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-40696-2

Christen, Ben (2009) Possible beneficial effects of biomass for bioenergy crops. In: NJF Report, Nordic Association of Agricultural Scientists, Sweden, 5 (3), p. 28.

Hedde M., FolkertvanOort, Renouf E., Thénard J.&Lamy I. (2013). Dynamics of soil fauna after plantation of perennial energy crops on polluted soilsAppliedSoilEcology 66, pp. 29-39. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2013.01.012

Желєзна Т. А., Баштовий А. І. Гелетуха Г. Г. Аналіз можливості отримання деревного палива з додаткових джерел в Україні /Пром. теплотехніка, 2016, т. 38, №4 с. 71-76.

Думич В. Технічні та технологічні рішення закладання енергоплантацій міскантусу / В. Думич, Г. Журба // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб. наук. праць. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого - Вип. 19 (33). – Дослідницьке – 2015. – С. 308-316.

Новохацький М., Бондаренко О., Гусар І. (2017) Дослідження техніко-технологічних рішень технологій вирощування багатоторічних енергетичних культур для виробництва твердого біопалива техніка і технології АПК. №4(91). С. 26-30.

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник /[В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар]; за редакцієюВ. Кравчука. – Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2015. – 239 с.