ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СМУГОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ЯК ПОЛЕЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ

Автор(и)

Ключові слова:

енергетична плантація, полезахисна лісосмуга, верба енергетична, міскантус

Анотація

Метою роботи є представлення результатів досліджень технологічних процесів створення та експлуатації смугових енергетичних плантацій верби енергетичної та міскантусу та обґрунтування можливості їх використання  як полезахисних лісосмуг.
Методи проведення досліджень: польовий дослід із супутніми спостереженнями за насадженнями.
Результати. Дослідженнями встановлено, що основною деревною культурою смугової полезахисної енергетичної плантації доцільно обрати енергетичну вербу гібридів Тордіс та Тора,
висота яких на 2-й рік вирощування сягає 3-4 метри. Висаджувати вербу слід смугами з різницею в один рік, ширина посадки рівна ширині захвату приставки переобладнаного кормозбирального комбайна, кількість смуг – не менше 2-х. У зонах, прилеглих до насаджень верби, в яких наявне пригнічення (2 висоти деревостою), доцільно висаджувати міскантус, ширина смуги теж має бути рівна або кратна робочій ширині переобладнаного кормозбирального комбайна. Висота міскантусу становить 2-3 метри. Загальна ширина смугової енергетичної плантації становитиме близько 12 м, а ширина між смугами – 300-500 м.
Превагами запропонованого використання смугової енергетичної плантації  як полезахисної лісосмуги є:створення ефективної полезахисної лісосмуги за 2 роки за повної механізації робіт щодо посадки та догляду; можливість та простота вирощування власного посадкового матеріалу; створення смугової енергетичної плантації, яка вже на 3-й рік експлуатації не потребує догляду, а щорічна врожайність біомаси перевищує традиційні лісонасадження в 10-15 разів; отримання власної додаткової біомаси (щепи), яку можна використати не тільки на енергетичні потреби, а й для виробництва органічних добрив; біологічна безпека смугової енергетичної плантації як полезахисної лісосмуги.
Висновки. Для швидкого та ефективного створення полезахисних лісосмуг на сільськогосподарських угіддях пропонується використання смугових енергетичних плантацій з верби енергетичної та міскантусу. Зазначимо, що смугова енергетична плантація не є повною альтернативою класичних полезахисних лісосмуг, але має переваги щодо швидкості росту та повного механізованого циклу створення та догляду за лісосмугами, а її рекультивація не потребує значних затрат.

Біографії авторів

М. Новохацький, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. с.-г. наук, доцент

В. Таргоня, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

доктор с.-г. наук

Т. Бабинець, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. екон. наук

Н. Сердюченко, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. геогр. наук

Посилання

McNaughton, K. G. (1988). Effects of Windbreakson Turbulent Transport and Microclimate. Agriculture Ecosystemsand Environment, Vol. 22/23, pp 17-40.

Yordanova F. (2018). Characteristic of forest protection belts. Ecology & Safety ISSN 1314-7234, Volume 12, 2018 рр. 350-359.

Caborn J. M. Shelterbelts and microclimate / J.M. Caborn / Forestry commission. Bull. № 29. Edinburgh University. – Edinburgh, 1957. – 135 p.

Фурдичко О. І. Ліс у степу: основи сталого розвитку / О. І. Фурдичко, Г. Б. Гладун, В. В. Лавров / За наук.ред. О. І. Фурдичка. – К.: Основа, 2006. – 496 с.

Годованюк А. Й. Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту. Правові аспекти проблеми / Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. С. 228-236.

Кравчук В. На шляху до створення плантацій енергетичних культур / В. Кравчук, М. Новохацький, М. Кожушко, В. Думич В, Г. Журба // Техніка і технології АПК, 2013, № 2.-С.31-34

Littlejohn C. P., Hofmann R. W. & Wratten S. D. Delivery of multiple ecosystem services in pasture by shelter created from the hybrid sterile bioenergy grass Miscanthus giganteus. Sci Rep 9, 5575 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-40696-2

Christen, Ben (2009) Possible beneficial effects of biomass for bioenergy crops. In: NJF Report, Nordic Association of Agricultural Scientists, Sweden, 5 (3), p. 28.

Hedde M., FolkertvanOort, Renouf E., Thénard J.&Lamy I. (2013). Dynamics of soil fauna after plantation of perennial energy crops on polluted soilsAppliedSoilEcology 66, pp. 29-39. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2013.01.012

Желєзна Т. А., Баштовий А. І. Гелетуха Г. Г. Аналіз можливості отримання деревного палива з додаткових джерел в Україні /Пром. теплотехніка, 2016, т. 38, №4 с. 71-76.

Думич В. Технічні та технологічні рішення закладання енергоплантацій міскантусу / В. Думич, Г. Журба // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб. наук. праць. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого - Вип. 19 (33). – Дослідницьке – 2015. – С. 308-316.

Новохацький М., Бондаренко О., Гусар І. (2017) Дослідження техніко-технологічних рішень технологій вирощування багатоторічних енергетичних культур для виробництва твердого біопалива техніка і технології АПК. №4(91). С. 26-30.

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник /[В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар]; за редакцієюВ. Кравчука. – Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2015. – 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Енергозбереження та альтернативна енергетика