АГРОЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ НА ПОВОРОТНІЙ СМУЗІ

Автор(и)

Ключові слова:

трактор, поворот, агроекологічна безпека, ґрунт, щільність, твердість, юз, буксування.

Анотація

Мета дослідження. Оцінка агроекологічної безпеки тракторів з нестандартним типом рушія на поворотній смузі через оцінювання ступеня дії рушіїв трактора на ґрунт під час повороту та раціонального агрегатування трактора із сільгоспмашиною.
Методи дослідження. Визначення дії рушіїв трактора на ґрунт математичним моделюванням та порівнянням отриманих результатів з експериментальними дослідженнями.
Результати дослідження. Оцінюючи тягові властивості рушія трактора, розглядається його активна робота. Пасивна робота призводить до зміщення рушія трактора від напрямку його руху, внаслідок чого підвищується його юз, який призводить до зминання ґрунту. Це є однією з причин зниження агроекологічних властивостей трактора на повороті.
Запропонований підхід аналізу режимів руху трактора вже на стадії проектування допомагає здійснювати оцінку впливу конструкційних параметрів і схем на характеристики його повороту. Окрім основних характеристик криволінійного руху (радіус повороту, тягові і бокові зусилля в контакті з ґрунтом рушія), запропонована методологія дає змогу розрахувати ряд додаткових параметрів (бокове відхилення трактора) через ковзання та пружної складової, дійсну швидкість і буксування рушія тощо. Ці показники є основою оцінки агроекологічних властивостей тракторів.
Експериментальні дослідження були проведені в літньо-осінній період на орних роботах тракторів Case IH Magnum 380, Case IH Magnum 380 Rowtrac і Case IH Steiger 370 Rowtrac в агрегатуванні з плугом Kverneland RW 100 на полі після збирання пшениці (тип гранту – чорнозем середньо-суглинний глибокий за твердості 1,5 МПа і вологості 0,3-0,4 НВ в літній і 1,3 МПа, 0,4-0,5 НВ в осінній період.
Щільна площа поворотної смуги тракторного агрегата залежно від способу повороту знаходиться в межах від 15,0 % до 75,0 % загальної площі обробленого поля.
Висновки. Порівняння агроекологічних показників тракторів з різним компонуванням рушіїв показало, що за щільністю і твердістю ґрунту по слідах рушія на повороті кращі показники має трактор Case IH Steiger 370 Rowtrac з гусеничними рушіями переднього і заднього мостів. Незначні відхилення щільності і твердості ґрунту від нормативів на повороті має трактор Case IH Magnum 380 з широко рознесеними здвоєними колесами переднього і строєними заднього мостів. Рішення проблеми зниження ступеня дії рушіїв трактора на ґрунт під час повороту у напрямку забезпечення нормативних значень агроекологічної безпеки може бути досягнуто раціональним агрегатуванням трактора із сільгоспмашиною, за якого напрямок швидкості рушія трактора буде мати мінімальне відхилення від його миттєвого центра швидкостей, а також вимкненням на повороті додаткових коліс дво- та триколісних рушіїв трактора.

Біографія автора

С. Лебедєв, Харківська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

S., Ph. D,

Посилання

Третяк В. М., Болдовский В. Н. Моделирование процессов взаимодействия движителей тягово-транспортных средств с опорной поверхностью методом конечных элементов. Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. 2006. Вип. 46. С. 31-37.

Лебедєв С. Підвищення агроекологічних якостей сільськогосподарських колісних тракторів. Техніка і технології АПК. № 1. 2016. С. 16-21.

Ксеневич И. П., Русанов В. А. Проблема воздействия движителей на почву: некоторые результаты исследований. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2000. № 1. С.15-20.

До питання ущільнення ґрунту рушіями мобільної сільськогосподарської техніки / В. Ясенецький, В. Марченко, М. Гудзь та ін. Техніка і технології АПК. № 3 (30). 2012. С. 33-36.

Исследование физико-механических свойств почвы на поворотной полосе трактора / А. Н. Беляев, В. В. Жередекин, Д. Г. Козлов, В. Н. Крюков. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2009. №3. С. 11-12.

Тракторы: Теория / В. В. Гуськов, Н. Н. Велев, Ю. Е. Атаманов и др.; под общ. ред. В. В. Гуськова. М. : Машиностроение, 1988. 376 с.

Шуляк М. Л., Козлов Ю. Ю. Оптимальні зміни тягової потужності трактора. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2015. Вип. 19 (33). С. 120–126.

Гапоненко О. Зв’язок характеристик дії нерівностей ґрунту з коливаннями ґрунтообробного агрегата. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2018. Вип. 21 (35). С. 162–168.

Медведев В. В., Лындина Т. Е., Лактионова Т. Н. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты). Х. : Изд-во 13 типография, 2004. 248 с.

6695 BY. Устройство для улучшения опорно-сцепной проходимости движителя : МПК В 60С 3/00. Афіцыйны бюл. Нау. цэнтр інтэлект. уласнасці. 2010. № 5. С. 189-190.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування