ТЯГОВІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАКТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ БАЛАСТУВАННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

колісні трактори, тягові властивості, баластування, колія, глибина, кочення, опір, агрофон.

Анотація

Мета дослідження. Покращення тягових властивостей трактора баластуванням завдяки оцінюванню впливу баластування трактора на його тягові властивості і витрату потужності на пересування, а також визначення витрати потужності на пересування трактора з баластом і без нього на різних агрофонах.
Методи дослідження. Визначення тягового зусилля на тягових колесах трактора за різницею лінійного прискорення відповідно під час розгону і вибігу. При цьому, ефективна потужність двигуна оцінюється за добутком тягового зусилля на тягових колесах трактора на швидкість руху, який установився під час розгону.
Результати дослідження. Підвищення тягових властивостей трактора досягається баластуванням, що оцінюється коефіцієнтами питомого навантаження передніх і задніх коліс. До негативних явищ баластування тракторів віднесено збільшення глибини колії та опору коченню трактора, які можуть бути враховані системою їх контролю та корегування режимів роботи тракторного агрегата.
Аналіз впливу баласту трактора на його тягові властивості виконаний на тракторі Fendt 936 Vario, який затребуваний в аграрному секторі України. Порівняння значень навантажень, які діють на передні і задні колеса трактора показують, що вони не залишаються постійними. Якщо лінія тягового опору паралельна поверхні шляху, то зміна навантажень і відбувається в результаті перерозподілу ваги трактора між передніми та задніми колесами. Зниження навантаження на передні колеса викликають таке ж збільшення навантаження на задні колеса і навпаки.
Висновки. Для підвищення тягових властивостей трактора ефективно використовується баластування, яке забезпечує приріст його тягового зусилля на (10...15) %. Водночас відмічено негативні впливи баластування трактора, які обертаються збільшенням глибини колії та опору його коченню. Експериментально доведено, що застосування баласту підвищує витрати потужності на пересування трактора John Deere 6230 на стерні колосових культур на 7,8 кВт (11,14 % від потужності двигуна), на полі, підготовленому під посів, на 22,6 кВт (32,2 % від потужності двигуна).
Для оперативної оцінки витрат потужності на пересування трактора з баластом/без баласту під час технологічного процесу ефективним є застосування мобільного контрольно-вимірювального комплексу, розробленого в ХНТУСГ ім. П. Василенка і ХНАДУ за участю Харківської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Біографії авторів

С. Лебедєв, Харківська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. техн. наук

А. Коробко, Харківська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Тракторы. Теория / В.В. Гуськов, Н. Н. Велев,. Ю. Е. Атаманов и др.; Под общ. ред. В.В. Гуськова. М. : Машиностроение, 1988. 376 с.

Вольская Н.С. Оценка проходимости колесных машин при движении по неровной грунтовой поверхности. М. : МГИУ, 2007. 215 с.

Лебедев А.Т. Научно-инновационные аспекты теории трактора. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 156. С. 272-281.

Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин / Н.П. Артемов, А.Т. Лебедев, М.А. Подригало и др.; Под ред. М.А. Подригало. Харьков : Изд-во «Міськдрук», 2012. 220 с.

Лебедєв С., Коробко А. Оцінювання придатності методів випробувань мобільних машин. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2015. № 19 (33). С. 127-135.

Ксеневич И.П., Соломский А.С., Войчинский С.М. Проектирование универсально-пропашных тракторов. Мн : Наука и техника, 1980. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування