ОГЛЯД І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

баранина, вівчарство, вівці, вовна, вода, зоогігієна, корми, молоко овече, повітря, систематизація, системний підхід, якість продукції вівчарства

Анотація

Мета досліджень – систематизувати фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, для подальшої адаптації  зоотехнічних вимог України до нормативів ЄС.
Методи досліджень. Фактори, які впливають на якість продукції вівчарства (баранини, молока овечого, вовни), систематизували, узагальнюючи багаторічні дослідження в галузі.
Результати досліджень. Систематизуючи фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, виділили такі основні елементи системи: зоогігієна, корми, вода, повітря, зооветзаходи, первинна обробка продукції, умови постачання продукції на переробні підприємства. Поєднання цих елементів надає системі особливих властивостей. У виробництві якісної продукції вівчарства провідна роль належить зоогігієні, яка поєднує здоров’я овець, умови утримання і догляду, санітарний стан у вівчарні, доїння овець. На фізіологічний стан тварин впливають генетичні фактори і збудники інфекцій та їх взаємодія з довкіллям. Наслідком поширення інфекційних захворювань в отарах овець може бути понаднормативне скупчення тварин у вівчарнях. Для захисту та збереження тварин потрібно створити сприятливі умови, наближені до природних. Дотримання розмірів технологічних площ для утримання овець різних статевих та вікових груп, адаптованих до нормативів ЄС, є чи не основною вимогою до створення вівцеферм. Відповідно до нормативів ЄС для молочних вівцеферм передбачені такі вимоги: ширина траншеї для оператора – 1,5-2,0 м, глибина – 1,1 м; довжина доїльного станка з годівницею для концентрованих кормів – 1,0-1,2 м, ширина –
0,4 м; висота огородження доїльного станка – 0,9-1,1 м; відстань між вівцематками в доїльному станку 30-40 см; площа приміщення молочного відділення 8-20 м2; відстань від стіни до охолоджувача молока 0,8-1,0 м; необхідна площа побутових приміщень – 8-16 м2. Відповідно до нормативних вимог ЄС кількість мікроорганізмів в овечому молоці повинна бути менше 1500 тис. КУО/см3. Згідно з нормативами ЄС, кормів роздають вівцям щонайменше два рази на день, ягнят годують
5 разів на день. Для випоювання ягнят допускається використовувати замінники незбираного молока, які за якістю відповідають нормативним вимогам ЄС. Відповідно до нормативів ЄС під час виробництва якісної баранини доцільно використовувати систему відгодівлі молодняка овець до вагової категорії 25-40 кг у живій масі. Узагальнені нормативи ЄС щодо мікроклімату у вівчарнях такі: температура повітря 0-22 °С, відносна вологість повітря 50-80 %, швидкість руху повітря
0,2-0,3 м/с, максимальний рівень NH3 – 20 ppm (проміле); СО2 – 3000 ppm; H2S – 0,5 ppm у повітрі вівчарні, максимально допустима концентрація пилу у вівчарнях 10 мг/м3. Освітленість у вівчарнях повинна бути 15-40 лк протягом дня. Об’єм приміщення у розрахунку на одну вівцематку повинен бути 6 м3. Важливо сформувати зелений пояс навколо вівчарні – це найприродніший з усіх захисних заходів, заснованих на фундаментальних принципах органічного виробництва якісної продукції вівчарства. Для підтримання належного санітарного стану на вівцефермах і створення сприятливих умов утримання тварин, згідно з нормативами ЄС, для підстилки рекомендується вносити 0,6-1,0 кг/гол. соломи на день.
Висновки. Під час аналітичних досліджень нами вперше систематизовані фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, у тому числі з урахуванням нормативних вимог ЄС, які можуть бути корисними в процесі розроблення адаптованих до нормативів ЄС зоотехнічних вимог для виробництва  якісної баранини, молока овечого, вовни. Систематизуючи фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, виділили такі основні елементи системи: зоогігієна, корми, вода, повітря, зооветзаходи, первинна обробка продукції, умови постачання продукції на переробні підприємства Загалом розроблена систематизація складається з 53 факторів, які мають вплив на якість продукції вівчарства.

Біографії авторів

В. Кравчук, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України

Т. Бабинець, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. екон. наук

В. Смоляр, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. с.-г. наук

Посилання

Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-2030 рр.) / За ред. акад. НААН України М.І. Бащенка. – К.: Аграр. наука, 2017. – 160 с.

Кравчук В. На шляху створення адаптованих до вимог ЄС сімейних вівцеферм / В. Кравчук, С. Постельга, В. Смоляр // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке, 2019. – Вип. 24 (38). – С. 342-353.

Кравчук В. Адаптована до вимог ЄС сімейна вівцеферма на 25 голів / В. Кравчук, В. Смоляр, Л. Калмишева // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 2 – С. 7-15.

Смоляр В. Вівчарство: актуальність створення сімейних ферм / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 1. – С. 10-14.

EU Directive 98/58 of 20 July 1998 on the protection of animals kept for agricultural purposes.

Systemy utrzymania owiec. Poradnik / Praca zbiorowa. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Dunskie Sluzby Doradztwa Rolniczego; 2004. – 50 s.

Schafe. – Tiere richtig halten. ch. – Oktober 2009. – 40 s.

Stallbau für Schafe und Ziegen. – Österreich, Wien. – Oktober 2013. – 24 s.

Регламент європейського парламенту і ради (ЄС) № 1151/2012 від 21 листопада 2012 року про схеми якості для сільськогосподарських і харчових продуктів.

Звіт про НДР «Розроблення техніко-технологічних рішень сімейних ферм, адаптованих до вимог ЄС, для утримання овець на 25, 50, та 100 голів» (остаточний). – Кер. теми Смоляр В.І. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2019. – 145 с.

Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейського парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів.

Справочник по качеству продуктов животноводства / А.Т. Мысик, С.М. Белова. – М.: Агропромиздат, 1985. – 239 с.

Смоляр В. Семінар за актуальною тематикою / В. Смоляр, Л. Кириченко, І. Осіпова, К. Постельга, В. Громадська // Техніка і технології АПК. – 2018. –

№ 10-11. – С. 41-45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління