ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ ПАРКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОСЛИННИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Автор(и)

  • Н. Бакач РУП «НВЦ НАН Білорусі з механізації сільського господарства» м. Мінськ, Республіка Білорусь
  • В. Володкевич РУП «НВЦ НАН Білорусі з механізації сільського господарства» м. Мінськ, Республіка Білорусь
  • А. Шах РУП «НВЦ НАН Білорусі з механізації сільського господарства» м. Мінськ, Республіка Білорусь

Ключові слова:

структура парку, мобільні енергетичні засоби, інноваційна техніка

Анотація

У статті розглянуті основні напрямки формування перспективної структури парку сільськогосподарських машин для реалізації інноваційних технологій виробництва продукції рослинництва в Республіці Білорусь.
Мета роботи – формування перспективної структури парку сільськогосподарських машин для зниження ресурсо- енергоспоживання в технологіях виробництва основних видів продукції рослинництва.
Методи дослідження – інформаційні, включаючи аналітичні, статистичні методи обробки і аналізу інформації та методи сучасного системного підходу.
Результати. Виконано аналіз результатів застосування інновацій у сфері мобільних енергетичних засобів, технологій обробітку ґрунту і сівби, інноваційних технологій внесення добрив і хімічних засобів захисту рослин, механізації процесів виробництва зерна, післязбиральної обробки зерна і отримання високоякісного насіння, заготівлі кормів з трав і силосних культур (сінажу та силосу), збирання та післязбиральної обробки коренебульбоплодів, обробітку плодово-ягідних та інших сільськогосподарських культур.
Висновки. Застосування створеної в республіці інноваційної техніки для реалізації технологій в рослинництві сприятиме зниженню питомих витрат праці до 30-35 %, до 20-25 % споживання паливно-енергетичних ресурсів, до 15-20 % металу і до 25-30 % скорочення чисельності застосовуваного в господарствах застарілого парку машин і обладнання.

Біографія автора

Н. Бакач, РУП «НВЦ НАН Білорусі з механізації сільського господарства» м. Мінськ, Республіка Білорусь

канд. техн. наук, доцент,

Посилання

Яковчик, С. Г. Перспективные направления создания сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь / С. Г. Яковчик, Н. Г. Бакач, Ю. .Л. Салапура, Э. В. Дыба // Межведомственный тематический сборник «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», вып. 52 / редкол.: П.П. Казакевич (гл. ред.) – Минск:Беларускаянавука, 2018. – С.3-9.

Лепешкин, Н. Д. Система машин для обработки почвы и посева промежуточных культур / Н. Д. Лепешкин // Земледелие и защита растений – 2018. – приложение к журналу №5 (120). – С. 38-40

Степук, Л. О накопившихся проблемах, решение которых не терпит отлагательства / Л. Я. Степук // Наше сельское хозяйство. – 2017. – № 3. – С. 4–12.

Лабоцкий, И. М. Техника скашивания трав. Состояние и перспективы развития / И. М. Лабоцкий// Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 70-летию со дня образования РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» (Минск, 18–20 окт. 2017 г.) / редкол.: П. П. Казакевич (гл. ред.),Л. Ж. Кострома. – Минск :Беларускаянавука, 2018. – С. 97-102.

Яковчик, С. Г.Тенденции применения мобильных энергетических средств / С. Г. Яковчик, Н. Г. Бакач, В. И. Володкевич, А. В. Шах// Инновационные технологии в Агропромышленном комплексе – сегодня и завтра : Сборник тезисов докладов 3-й международной научно-практической конференции – Гомель: Научно-технический центр комбайностроения ОАО «Гомсельмаш», 2019. – С. 16-17.

Клыбик, В. К. Анализ технических решений автоматизированных пробоотборников почвы / В. К. Клыбик, М.И. Новиков, А.С. Пашкевич // Научно-техническийпрогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения академика М. Е. Мацепуро (Минск, 17–18 окт. 2018 г.) / редкол.: П. П. Казакевич (гл. ред.), Л. Ж. Кострома. – Минск :Беларуская навука, 2018. – С. 97-102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування