ДО ПИТАННЯ АДАПТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Автор(и)

Ключові слова:

зміни клімату, кукурудза зернова, соняшник, мульчувальне покриття, екоплівка, агрометеорологічні умови, урожайність

Анотація

пної для рослин вологи у ґрунті. Тому актуальним є пошук нових агротехнологічних рішень для адаптування технологій вирощування сільськогосподарських культур до умов зміни клімату та раціонального використання ґрунтової вологи. Одним із таких рішень може бути мульчування посівів прозорим поліетиленом, піддатливим біологічному розкладанню. Такий агротехнологічний підхід підвищує рівень продуктивної вологи під посівами, а  також урожайність.
Метою роботи є висвітлення результатів досліджень нового агротехнологічного рішення (мульчування посівів плівкою, піддатливою біологічному розкладанню) для вирощування кукурудзи та соняшника в умовах нестабільного зволоження та варіабельності температур характерних для сучасних змін клімату в Україні.
Методи. Під час виконання досліджень використовувалися загальнонаукові (гіпотеза, експеримент, спостереження) та спеціальні (польовий дослід, морфологічний аналіз) методи.
Результати. Досліди з вирощування кукурудзи зернової та соняшника під екоплівкою проводилися впродовж 2018 року на дослідному полігоні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, який відноситься до зони Лісостепу України. Схема дослідів включала такі фактори:спосіб сівби (з екоплівкою, без плівки (контроль)) та культура (кукурудза, соняшник). Результати досліду показали, що застосування екоплівки спричиняло збільшення запасів продуктивної вологи в ґрунті, зростання висоти рослин, їх маси та кількості сформованих листків. Для соняшника середня висота рослин, діаметр і маса корзинки та маса зерна з однієї корзинки були більшими на варіантах із використанням екоплівки, що стало причиною формування вищої біологічної врожайності (приріст становив 15,0%). Біологічна врожайність кукурудзи з використанням екоплівки склала 13,3 т/га і перевищувала показник контрольного варіанта (11,6 т/га) на 1,7 т/га (14,7%).
Висновки. Результати проведеного досліду показали, що плівка для мульчування сприяла підвищенню врожайності досліджуваних культур, перешкоджаючи швидкому випаровуванню вологи з ґрунту і покращуючи мікроклімат в зоні посадок, що, на думку авторів, надзвичайно важливо в контексті сучасних змін клімату та загострення екстремальності погодних умов.

Біографії авторів

М. Новохацький, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. с.-г. наук, доцент

Н. Сердюченко, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. геогр. наук

Посилання

Yohannes H. (2016). A Review on Relationship between Climate Change and Agriculture. J. Earth Sci. Clim. Change, 7: 335. doi: 10.4172/2157-7617.1000335

Iglesias A., Quiroga S. & Diz A. (2011). Looking into the future of agriculture in a changing climate. European review of agricultural economics. Vol 38 (3), pp. 427-447. https://doi.org/10.1093/erae/jbr037

Boychenko S, Voloshchuk V., Movchan Y., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshchenko O. & Savchenko S. (2016). Features of climate change on Ukraine: scenarios, consequences for nature and agroecosystems. Proceedings of the National Aviation University, N 4(69): 96-113. doi: 10.18372/2306-1472.69.11061

Gosling, S.N. & Arnell, N.W. (2016). A global assessment of the impact of climate change on water scarcity. Climatic Change, 134: 371. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0853-x

Bernoux, Martial Michel Yoric; Fileccia, Turi; Guadagni, Maurizio; Hovhera, Vasyl. (2014). Ukraine - Soil fertility to strengthen climate resilience: preliminary assessment of the potential benefits of conservation agriculture: Main report. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/755621468319486733/Main-report

Hobbs P.R. and Govaerts B. (2010) How Conservation Agriculture Can Contribute to Buffering Climate Change. Climate Change and Crop Production (ed. M.P. Reynolds), CAB International. P. 177-199.

Кравчук В. та ін. (2015). Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби у вирощуванні зернових культур. Проект «АгроОлімп». Біосфера, агротехнології, інженерні рішення: навчальний посібник. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке. С. 88-112.

Кравчук В. та ін. (2018). Експертиза агробіотехнологій вирощування зернових культур на основі застосування сидеральних добрив, ґрунтових та ендофітних мікроорганізмів. Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвиток і диверсифікація (колектив авторів). УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке. С. 109-113.

Новохацький М.Л, Сердюченко Н.М., Бондаренко О.А. (2019). Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2019, Вип. 24 (38). - Дослідницьке. С. 278-287.

Olesen, J.E., Carter T.R., Díaz-Ambrona C.H., Fronzek S., Heidmann T., Hickler T., … M. Sykes, (2007). Uncertainties in projected impacts of climate change on European agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models. Climatic Change, 81, 123-143 pp.

Donatelli M., Duveiller G., Fumagalli D., Srivastava A., Zucchini A. аnd all. (2012). Assessing Agriculture Vulnerabilities for the design of Effective Measures for Adaption to Climate Change. AVEMAC final report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 176 pp.

Müller D., Jungandreas A., Koch F. & Schierhorn F. (2016). Impact of Climate Change on Wheat Production in Ukraine. APD/APR/02/2016. 41 р. Retrieved from https://www.apd-ukraine.de/images/APD_APR_05-2016_impact_on_wheat_eng_fin.pdf

López J., González A., Fernández J.A., Bañón S. (2007). Behaviour of Biodegradable Films Used for Mulching in Melon Cultivation. Acta horticulturae 747(747):125-130. DOI: 10.17660/ActaHortic.2007.747.13

Moreno M.M., Moreno A. (2008). Effect of different biodegradable and polyethylene mulches on soil properties and production in a tomato crop. Scientia Horticulturae. V. 116, Issue 3. P. 256-263. DOI: 10.1016/j.scienta.2008.01.007

Kasirajan, S. & Ngouajio, M. (2012). Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural applications: a review. Agron. Sustain. Dev. 32: 501. DOI: 10.1007/s13593-011-0068-3

Новохацький М.Л., Сердюченко Н.М., Бондаренко О.А. та Гусар І.О. (2018). Новітні агротехнологічні рішення для вирощування теплолюбних культур в умовах кліматичних змін. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2018, Вип. 23 (37). – С. 142-151. http://tta.org.ua/article/view/155525

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління