ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

дослідження, льон олійний, обробіток ґрунту, система живлення, збирання врожаю, врожайність, ефективність.

Анотація

Метою роботи є оцінка комплексного впровадження ефективних техніко-технологічних рішень в технології підготовки ґрунту, системі живлення рослин та збирання насіння льону олійного.
Методи досліджень –  польовий, лабораторний, візуальний та порівняльно-розрахунковий.
Результати досліджень. У процесі досліджень визначався вплив систем обробітку ґрунту (традиційної, консервувальної і мульчувальної), застосування біопрепаратів та органо-мінеральних добрив у системі живлення та різних способів однофазного і роздільного збирання насіння на ефективність вирощування льону олійного в умовах Західного регіону України.
Прямі експлуатаційні витрати на реалізацію традиційної системи підготовки ґрунту склали 2197 грн./га, консервувальної – 2161 грн./га, і мульчувальної – 1550 грн./га. Біологічна врожайність льону олійний на ділянці з традиційним обробітком ґрунту становила 0,94 т/га, консервувальним – 1,01 т/га, мульчувальним – 1,05 т/га. Ефект від впровадження мульчувальної системи обробітку ґрунту порівняно з традиційною системою становить 1967 грн./га.
Застосування інтегрованої системи живлення рослин (позакореневе підживлення рослин біологічними препаратами і органо-мінеральними добривами на фоні мінерального живлення) забезпечило збільшення врожайності насіння на 21,4% порівняно з мінеральною системою живлення. Економічний ефект від внесення біопрепаратів і ОМД на фоні мінерального живлення – 2157 грн/га.
За результатами досліджень способів збирання встановлено, що технологією прямого комбайнування з використанням зернозбиральних комбайнів збирання та обмолочування насіння льону олійного проходить з найменшими втратами насіння (1,6 %) та затратами трудових і енергетичних ресурсів. Зернозбиральні комбайни скорочують терміни збирання, адже вони працюють з вищою продуктивністю порівняно з машинами, які використовуються в інших способах збирання насіння льону олійного.
Висновки. Упровадження ефективних технологій обробітку ґрунту, позакореневого підживлення рослин комплексом біопрепаратів, органо-мінеральних добрив, мікродобрив і вітамінів, комбайнового збирання насіння зменшує витрати та підвищити врожайність і ефективність вирощування льону олійного.

Посилання

Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся / В.Г. Дідора, М.Ф. Рибак, С.Б. Шваб // Корми і кормовиробництво. – 2002. – Вип. 64. – С. 113–119.

Куліш О. Дослідження залежності продуктивності насіння льону олійного від системи обробітку ґрунту / Куліш О. // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 1. – С. 27-29.

Особливості елементів сортової технології вирощування льону олійного в Поліссі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/520/1/Sheremet_Yu_The%20peculiarities_of_the_elements.pdf

Коваленко О. Влияние различных систем выращивания, обработки, растительных остатков, микроудобрений и бактериальных препаратов на биометрические показатели и урожайность льна масличного / О. Коваленко, М. Федорчук, М. Корхова, В. Думич // Мaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova CHIŞINĂU, 2018. – С. 47-51.

Думич В. Дослідження систем живлення льону олійного / В. Думич // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. – 2019. – Вип. 25 (39). – С. 182-187.

Поляков О.І. Вплив додаткового живлення та системи основного обробітку ґрунту на формування продуктивності льону олійного / Поляков О.І., Нікітенко О.В., Махно О.О. // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2017. - Вип 24. – C. 198-207.

Wplyw biologicznej ochrony lnu oleistego na ograniczenie wystepowania fuzariozy jakosc plony. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – https://www.researchgate.net/...LNU.../WPLYW-BIOLOGIC.)

Heller, K. Andruszewska, A. Wielgusz, K. Uprawa lnu oleistego metodami ekologicznymi. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0010-0023, 2010

Махова Т.В. Вплив способів збирання на врожайність насіння льону олійного. / Махова Т.В., Бережна А.М., Поляков О.І. // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 2. – C. 19-22.

Думич В. Обґрунтування ефективного способу збирання льону олійного в умовах зони Малого Полісся західного регіону України / В. Думич, О. Куліш, Р. Войтович, Л. Шкоропад // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. – 2015. – Вип. 19 (33). – С. 333-339.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління