До питання нормування викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів

Автор(и)

Ключові слова:

двигун внутрішнього згорання, директиви ЄС, викиди, забруднювальні речовини, екологічні вимоги, категорія та підкатегорія двигуна, корисна потужність, регламенти ЄС, рівень норм викидів Stage.

Анотація

У цій статті досліджено процес нормування гранично допустимого обсягу викидів забруднювальних речовин двигунами, призначеними для сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, та етапність використання таких норм для оцінки відповідності і затвердження типу зазначених транспортних засобів.
Мета роботи. Дослідження норм екологічних вимог у технічному законодавстві Європейського Союзу (ЄС) у сфері сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів для розроблення національної моделі запровадження таких вимог в Україні.
Методи дослідження полягають в аналізуванні та оцінюванні екологічних вимог до двигунів, призначених для сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, та етапів  упровадження таких вимог.
Результати. Визначено перелік законодавчих і нормативно-правових актів, прийнятих в ЄС та Україні, які необхідно врахувати під час розроблення національних вимог щодо екологічної безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів. Схематично представлено  класифікацію та позначення двигунів залежно від рівня норм викидів, діапазону потужності та режиму роботи двигунів, яка буде застосована в розроблюваних національних екологічних вимогах. Розглянуто та проаналізовано норми викидів, які діють у країнах ЄС і в Україні, етапність їх запровадження, склад, вміст основних компонентів, характер змін гранично допустимих значень окремих компонентів забруднювальних речовин (оксидів вуглецю ОС, вуглеводнів НС, оксидів азоту NОх і твердих часток РМ), стосовно яких установлюються норми викидів, залежно від корисної потужності двигунів і рівня норм викидів Stage. Запропоновано шляхи наближення національних екологічних норм до європейських із послідовними етапами впровадження європейських норм в Україні.
Висновок. Отримані результати досліджень будуть використані для адаптації національного законодавства у сфері екологічної безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів до нових європейських вимог для підвищення безпечності таких засобів стосовно дії на довкілля, на здоров’я людей і тварин, а також усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

Посилання

Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.5. Екологізація ДВЗ/за ред. проф. Марченка та засл. діяча науки України проф. А.Ф Шеховцова. — Харків: Прапор, 2004. — 368.

В.А. Марков, Р.М. Баширов, И.И. Габитов. Токсичность отработавших газов дизелей. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. —376 с.

Про охорону атмосферного повітря: закон України від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12 (дата звернення: 15.04.2020).

Про дорожній рух : закон України від 30 червня 1993 року № 3353-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 (дата звернення: 15.04.2020).

Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів : закон України від 6 липня 2005 року № 2739-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2739-15 (дата звернення: 17.04.2020).

Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1367-2011-п (дата звернення: 17.04.2020).

Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery. URL: http://eur-lex.europa.eu (дата звернення: 15.04.2020).

Directive 2000/25/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2000 on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural and forestry tractors and amending Council Directive 74/150/EEC. URL: http://eur-lex.europa.eu (дата звернення: 16.04.2020).

Commission delegated Regulation (EU) 2015/96 of 1 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles. URL: http://eur-lex.europa.eu (дата звернення: 14.04.2020).

Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) № 1024/2012 and (EU) № 167/2013. URL: http://eur-lex.europa.eu (дата звернення: 14.04.2020).

Commission delegated Regulation (EU) 2018/985 of 12 February 2018 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements for agricultural and forestry vehicles and their engines and repealing Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96. URL: http://eur-lex.europa.eu (дата звернення: 14.04.2020).

Regulation (EU) № 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles. URL: http://eur-lex.europa.eu (дата звернення: 17.04.2020).

Цема Т., Афанасьєва С., Лисак Л. Імплементація оновлених європейських вимог щодо сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів в законодавство України. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2019. Вип. 24 (38). С. 72—83.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 і від 28 грудня 2011 р. № 1367 : постанова Кабінету міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1168-2019-п (дата звернення: 17.04.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування