ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

дослідження, біопрепарати, соя, врожайність, ефективність.

Анотація

Мета досліджень – удосконалення системи живлення сої на основі застосування біопрепаратів і органо-мінеральних добрив, що дасть можливість поліпшити якість насіння, підвищити врожайність та ефективності вирощування сої в умовах Західного регіону України
Методи досліджень – польовий, лабораторний, візуальний та порівняльно-розрахунковий .
Умови та методика досліджень. Ґрунти дослідних ділянок – дерново-карбонатні, легкосуглинкові. Обробіток ґрунту на ділянках – традиційний. Під передпосівний обробіток ґрунту вносили мінеральні добрива Терногран (150 кг/га) і сульфат амонію (150 кг/га). Сівбу насіння проводили зернотуковою сівалкою СЗ-3,6 АСТРА. Норма висіву – 700 тис./га схожих насінин.
Дослідне поле було поділено на шість ділянок за варіантами внесення біопрепаратів Граундфікс, Органік-Баланс, біофунгіцидів МікоХелп та ФітоХелп, органо-мінеральних добрив ХелпРост бор та ХелпРост соя. Насіння сої було оброблено біоінокулянтом Різолайн  з біопротектором Різосейв та органо-мінеральним добривом ХелпРост насіння. Біологічні препарати вносились разом із засобами захисту рослин.
Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, що найбільшу висоту рослин сої –116,6 см, – зафіксовано на ділянці VІ, де було внесено ґрунтове біодобриво Граундфікс та проведено триразову обробку посівів біопрепаратами та органо-мінеральними добривами. На контролі висота рослин була на 7 см меншою і становила 109,6 см. На рослинах з ділянки VI відзначено і найбільшу кількість бобів на рослині та наявність зернин у бобі.
У період повної стиглості маса 1000 зерен сої на контролі становила 198 г, а на ділянках з внесеними біопрепаратами і ОМД – 204-212 г. Густота стеблостою сформувалась на контролі –
61,1 шт./м2, а на ділянках із внесеними препаратами – від 61,7 до 62,2 шт./м2.
Біологічна врожайність насіння сої на контролі склала 2,69 т/га, а на ділянках з внесеними препаратами – 2,84-3,23 т/га. Отже, приріст врожайності склав 0,15-0,54 т/га або 5,5-20,1 %.
Висновки. Застосування біопрепаратів для поліпшення живлення і захисту рослин сої поліпшило структурні показники врожаю та масу 1000 насінин. Економічний ефект від внесення препаратів був у межах від 580 до 3024 грн./га.

Посилання

Думич В. Дослідження ефективності застосування біопрепаратів у технологіях вирощування ярих зернових культур. / В. Думич // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. – 2018. – Вип. 22 (36). – С. 231-236.

Buttery B. R. The effects of soybean cultivar Rhizobium strain and nitrate on plant growth, nodule mas and acetylene redaction rate / B. R. Buttery, V.A. Dirks // Plant and soil. – 1987. – V. 98., N 2. – P. 285–293.

Шевніков М. Я. Урожайність та якість насіння сої залежно від строків сівби і використання біопрепаратів /М. Я. Шевніков, М. Ю. Кулібаба // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 3. – С. 41-44.

Халеп Ю. М. Економічне обґрунтування доцільності застосування біопрепаратів при вирощуванні бобових культур / Ю. М. Халеп, Н. М. Веремейчик, В. П. Горбань, Д. В. Крутило // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвід. темат. наук. зб. – Чернігів, 2007. – Вип. 6. – С. 132-140.

Городиська І. Використання біопрепаратів за умов органічного виробництва сої / І. Городиська, Л. Плаксюк, А. Чуб // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 3. – С. 73-78.

Parvez A. Q. Determinate- and indeterminatetype soybean cultivar responses to pattern, density, and planting date / A. Q. Parvez, Gardner, F. P. K.J. Boote // Crop Sc., 1989. – V. 29. – N 1. – P. 150–157.

Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія /за ред. Я. М. Гадзала, В. Ф. Камінського. – К.: Аграрна наука, 2016. – 592 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління