Підземне крапельне зрошення. Технічне забезпечення та застосування

Автор(и)

Ключові слова:

крапельне зрошення, підземний полив, фільтростанція, товщина стінки крапельної стрічки, емітер, глибина закладки стрічки, промивний трубопровід

Анотація

Вступ. Одним з основних напрямків інтенсифікації с.-г. виробництва в умовах змін клімату та дефіциту вологи є зрошення. Тому в умовах дефіциту водних та енергетичних ресурсів правильним рішенням є впровадження технологій крапельного зрошення.
Новим трендом у зрошувальному землеробстві є підземний крапельний полив – крапельні системи SDI ( Subsurface Drip Irrigation). На сьогодні це ще новизна у технологіях зрошення для українських аграріїв і є одним з передових методів іригації, однак недостатньо ще досліджена.
Метою дослідження є оцінка та техніко-технологічна експертиза технології підземного крапельного зрошення, визначення за результатами випробувань ефективності застосування мобільних пристроїв для підземного прокладання крапельних ліній.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз досліджуваних інформаційних ресурсів, лабораторно-польові – проведення випробувань для одержання інформаційних даних.
Результати. Підземне крапельне зрошення є різновидом наземного, у якому крапельні лінії розташовані під поверхнею ґрунту. Його використання має ряд переваг: тривалий термін експлуатації, практична відсутність поверхневого випаровування, економія поливної води.
Основна особливість такого зрошення – це подача води та підживлювальних речовин безпосередньо в кореневу зону, що сприяє підвищенню якості та кількості врожаю.
У 2017-2019 р.р. Південно-Українською філією були проведені випробування підземних систем SDI ізраїльської компанії «Netafim» та української ТОВ «Техносервіс». Система SDI складається з фільтростанції, вузла для внесення добрив, магістральних і розподільчих трубопроводів, крапельних ліній. Якісна фільтрація є одним з ключових аспектів - ступінь фільтрації не менше 120-200 меш, мінімальна товщина крапельної стрічки не менше 16 mil (0,4 мм).
Особливістю SDI є наявність промивних трубопроводів та вузлів промивки, що значно скорочує час і затрати на проведення технічного обслуговування.
Використання систем SDI повністю об’єднує та автоматизує технологічні процеси фільтрації, фертигації та промивання контролерами і датчиками, що набагато спрощує їх експлуатацію.
Найбільш трудомістким і складним процесом у монтажі систем SDI є прокладка крапельних ліній на визначеній глибині спеціальними машинами - мобільними трубоукладальниками.
У 2018 р. в Південно-Українській філії проходили їх випробування: «Титан 01/4» українського виробництва та ZACH 40-60-18, – ізраїльського.
Оцінювання агротехнологічних показників проводилося на прокладанні підземних крапельних ліній (стрічки марки «EOLOS GRANDE» з товщиною стінки 0,45 мм та «Dripnet PC AS 22250» – 0,63 мм).
Випробуваннями встановлено, що машини в агрегаті з відповідними тракторами забезпечують технологічний процес укладання крапельних ліній на заданій глибині із задовільними показниками якості та технологічності.
Висновки. Проведеними дослідженнями встановлені основні переваги крапельних систем SDI, визначені основні агротехнологічні показники складових обладнання – ступінь фільтрації поливної води (не менше 120-200 меш), товщина стінки та глибина закладання крапельних ліній (не менше 16 mil та 30-40 см відповідно), максимальна варіація потоку через емітери по довжині поливних блоків (не більше 10 %).
За результатами випробувань пристроїв для підземного укладання крапельних ліній визначені основні показники їх якості роботи та  встановлено, що вони забезпечують технологічний процес укладання крапельних ліній на заданій глибині із задовільними показниками якості та технологічності, що відповідають вимогам, які висуваються до застосування технології підземного крапельного зрошення.

Посилання

Вожегова Р., - Перспективи використання зрошення для підвищення продуктивності сільськогосподарської галузі на глобальному та локальному рівнях в умовах змін клімату. – Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Випуск 65. Херсон. 2016. – С. 5-10.

Ромащенко М. - Наукові засади розвитку зрошення земель в Україні. – Київ. Аграрна наука. 2012. – С. 15-16.

Кравчук В., Гусар В., Павлишин М. – Агроінженерія: Науково-випробувальні дослідження на сучасному етапі. - Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. Випуск 22 (36). Дослідницьке. 2018. - С. 21-26.

Морозов О.В., - Сучасний стан зрошення в зоні степу України. - Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Випуск 64. Херсон. 2015. – С. 135-138.

Ромащенко М., Доценко В., Онопрієнко Д, Шевєлєв О. – Системи краплинного зрошення. Київ-Дніпропетровськ – 2007.

Ромащенко М, Шатковський А. – Рентабельность 328 % и другие факты о пропашніх культурах на капельном орошении. – Зерно. - № 1 (82). 2013. С. 82-87.

Протокол державних приймальних випробувань технічного засобу для АПК № 2178/0606-03-2017. Системи та обладнання підземного крапельного зрошення багаторічного застосування «Netafim» / Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Херсон, 2017 р.

Протокол державних приймальних випробувань технічного засобу для АПК № 2386/0604-03-2019. Системи та обладнання підземного крапельного зрошення багаторічного застосування «Техносервіс» / Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Херсон, 2019 р.

Протокол державних приймальних випробувань технічного засобу для АПК № 2280/0603-03-2018. Мобільний трубоукладальник краплинного підземного зрошення МПТКЗ «Титан 01/4» / Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Херсон, 2018 р.

Протокол державних приймальних випробувань технічного засобу для АПК № 2238/0604-03-2018. Пристрій навісний для підземного укладання крапельних ліній / Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Херсон, 2018 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління