РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ТАНКА-ОХОЛОДЖУВАЧА МОЛОКА TCooL XXL

В. Роженко, О. Сімоник, О. Литовченко

Анотація


Мета досліджень: визначити основні показники та відповідність вимогам чинних нормативів у процесі апробації сучасного танка-охолоджувача молока.
Методи досліджень – показники, які характеризують якість виконання технологічного процесу первинної обробки молока з використанням танка-охолоджувача молока TCooL XXL виробництва фірми «GEA Farm Technologies» GmbH (Німеччина) визначали за методами СОУ 74.3-37-274. Оцінювання конструкції і технічних характеристик танка-охолоджувача молока проведено на відповідність вимогам ДСТУ ISO 5708.
Результати досліджень. У процесі первинної обробки молока охолодження є одним з найбільш ефективних способів збереження його технологічних властивостей. Танк-охолоджувач молока TCooL XXL обладнаний двома компресорними агрегатами, які працюють на екологічно-безпечному хладоні R404А, Він характеризується досить високою надійністю та економічністю. Електронний блок TCooL з електротехнічними пристроями, які забезпечують комутацію, захист, індикацію стану під’єднання електричних ланцюгів і доведення значень технологічних параметрів роботи, промивання резервуара, діагностику роботи холодильного агрегата та визначає пошкодження як у програмі, так і в механічній частині керує роботою танка-охолоджувача. Рівномірність розподілу жиру в молоці під час його охолодження та зберігання становить 99,0 %. Термоізоляція порожнини між внутрішньою і зовнішньою стінками забезпечує підвищення середньої температури охолодженого молока з вимкненим компресорно-конденсаторним агрегатом за 10 годин його зберігання, на  + 1 °С (за нормативами не більше ніж на + 2 °С). Загальна тривалість технологічного процесу охолодження молока становить 2,55 годин, що відповідає нормативним вимогам (не більше 3 годин). Загальний час охолодження молока від двох доїнь складає 4,95 годин. Питомі витрати електроенергії становлять 4,25 кВт•год/1000 л, а прямі експлуатаційні витрати на використання танка-охолоджувача молока  – 53,83 грн/1000 л.
Висновки. У конструкції складових частин танка-охолоджувача молока застосовані прогресивні інженерно-конструкторські рішення, які дають змогу забезпечити високу якість та надійність виконання технологічного процесу з охолодження молока, а також відповідність сучасним ергономічним вимогам. Використання танків-охолоджувачів молока серії ТСool XXL виробництва фірми «GEA Farm Technologies» GmbH доцільне на великих фермах з добовим надоєм більше 20000 л  молока.

Ключові слова


конструкційні особливості; молоко; первинна обробка молока; танк-охолоджувач молока; технічні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Технология охлаждения молока - Механизмы и технологи https://mehanik-ua.ru › Технологии › Технология охлаждения молока.

Оборудование для охлаждения молока – SAC www.sacmilking.ru › collection › ohlazhdenie.

Охлаждение молока и молочных продуктов. https://www.infrost.ru › ohlazhdenie-moloka-i-molochnyh-produktov.

ДСТУ 3662:2018 Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови.

Смоляр В.І. Комплекс заходів з підвищення якості молока / В.І. Смоляр / Вісник Дніпропетровського ДАУ. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 151-155.

Протокол випробувань танків-охолоджувачів молока серії TCооl XXL. – № 2428/1101-01-2019. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

ДСТУ ISO 5708:2005 Танки для охолодження молока.

СОУ 74.3-37-274:2005. Техніка сільськогосподарська. Комплекси обладнання для молочних ферм. Методи випробувань.

ДСТУ EN 13732:2014 Устатковання для харчової промисловості. Охолоджувальні резервуари для молока наливом на фермі. Вимоги щодо робочих характеристик, безпеки та гігієни.