№ 23(37) (2018)

У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

Зміст

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування

ЕРГАТИЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ КЕРОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА PDF
Володимир Кравчук, Георгій Баранов, Олена Комісаренко 14-27
ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ НА ТЕРТЯ В ШАРНІРАХ ОПОРНОЇ ДІЛЯНКИ ГУСЕНИЧНОГО РУШІЯ АНАЛІТИЧНИМИ МЕТОДАМИ PDF PDF (Русский)
Євген Калінін, Сергій Поляшенко, Михайло Шуляк, Юрій Козлов 28-36
ВИЗНАЧЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТРАНСМІСІЙНОГО ПРИВОДУ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ PDF PDF (Русский) PDF (English)
М. Подольський, Ігор Лілевман 37-44
ГАКОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА В АГРЕГАТУВАННІ З ПЛУГОМ PDF (Русский) PDF (English) PDF
Сергій Лебедєв 45-51
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО НАДІЙНОСТІ АВТОТРАКТОРНОГО ДВИГУНА З ВИМКНЕННЯМ ЦИЛІНДРІВ ЯК СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Андрій Молодан, Андрій Коробко 52-60
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ КАБІН ТА КАРКАСІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ PDF (English) PDF (Русский) PDF
Андрій Карпенко, Олександр Гапоненко, Іван Іваненко 61-72
Дослідження оновлених вимог щодо технічної безпеки сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів PDF (Русский) PDF (English) PDF
Тамара Цема, Лариса Лисак 73-82
Дослідження ефективності роботи тракторів в агрегаті з сільськогосподарськими машинами PDF PDF (English) PDF (Русский)
Василь Думич, Ярослав Сало 83-88
АНАЛІЗ БУДОВИ ТА ФУНКЦІЮВАННЯ ЗЕРНОСУШАРОК ШАХТНОГО ТИПУ PDF (English) PDF (Русский) PDF
Володимир Кравчук, Микола Занько, Олександр Лисак 89-101
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ ГРАНУЛИРОВАННОЙ СРЕДЫ ПРИ РАССЕИВАНИИ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Вадим Шарко, А. Цулая, Д. Читаєв 102-111
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРУНТООБРОБНО-ПОСІВНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ВИСІВУ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР PDF (Русский) PDF (English) PDF
Тетяна Гайдай, Д. Читаєв 112-119
БІОДИНАМІЧНИЙ ДАТЧИК РІВНЯ ПРОГИНУ (ВИСОТИ) СТЕБЛОСТОЮ –«БІОДИНАМОМЕТР» КОНСТРУКЦІЇ ОЛЕКСАНДРА БРОВАРЦЯ PDF PDF (Русский) PDF (English)
Олександр Броварець 120-129
Огляд конструкцій та результатів випробувань дисколапових агрегатів PDF (English) PDF (Русский) PDF
В. Думич 130-135
Сучасна ґрунтообробна техніка для лісового господарства PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Думич, М. Мазурак 136-141

Новітні технології в АПК: дослідження та управління

Новітні агротехнологічні рішення для вирощування теплолюбних культур в умовах кліматичних змін PDF PDF (English) PDF (Русский)
Микола Новохацький, Надія Сердюченко, Олександр Бондаренко, Ірина Гусар 142-151
ТЕХНОЛОГІЯ STRIP-TILL ЯК ІНСТРУМЕНТ СЕКВЕСТРАЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ PDF (English) PDF (Русский) PDF
Микола Павлишин, Леонід Шустік, Ірина Гусар 152-157
СМУГОВИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ – ВАЖЛИВИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ПРИЙОМ ВОЛОГОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF (English) PDF (Русский) PDF
Леонід Шустік, Наталія Нілова, Оксана Клочай, Олексій Лисак, Валентина Громадська 158-167
ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ БІОЛОГІЗОВАНИХ СІВОЗМІН БІОЛОГІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА PDF PDF (English) PDF (Русский)
Микола Новохацький, Василь Таргоня, Олександр Бондаренко, Оксана Мельник 168-173
НАКОПИЧЕННЯ ВОЛОГИ ТА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Тарас Панченко, Микола Новохацький, Олександр Бондаренко 174-181
Застосування інформаційних технологій у розвитку систем зрошення PDF PDF (English) PDF (Русский)
Володимир Сидоренко 182-192
Врожайність гібридів соняшника за різного основного обробітку ґрунту в умовах Південного Степу України PDF PDF (English) PDF (Русский)
Володимир Малярчук, Володимир Сидоренко 193-200
Гарбузові технології. Збирання та доведення гарбузового насіння до кондиції. Машини та обладнання
Володимир Сидоренко, Володимир Малярчук, Сильвія Сидоренко 201-212
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗВОЛОЖЕНОЇ ФЕРМЕНТОВАНОЇ ГОМОГЕННОЇ КОРМОВОЇ СУСПЕНЗІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ВІДГОДІВЛІ ТВАРИН PDF PDF (English) PDF (Русский)
М. Соляник 213-230

Енергозбереження та альтернативна енергетика

ОЦІНКА ВИТРАТ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ ДВИГУНА ПІД ЧАС РУХУ МАШИНИ «КРАБОМ» PDF PDF (English) PDF (Русский)
Андрій Коробко, М. Подригало, О. Мазін 231-236
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧА ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПОНУВАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Олександр Гапоненко 237-245