Застосування інформаційних технологій у розвитку систем зрошення

Автор(и)

  • Володимир Сидоренко Південно-Українська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5988-2904

Ключові слова:

Дощувальна машина, Витрати води, Тиск, Інформаційні технології, Точне зрошування, Інтерфейс, Моніторинг зрошування, Метеостанція, Вологість ґрунту, Датчик вологості

Анотація

Метою дослідження є оцінка сучасного рівня та перспектив розвитку у зрошуваному землеробстві України інформаційних технологій та інноваційних рішень віддаленого доступу для управління системами зрошення та впровадження систем моніторингу та контролю за роботою дощувальної техніки.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз досліджуваних інформаційних ресурсів; лабораторно-польові – проведення досліджень з метою одержання інформаційних даних.
Результати. Останні досягнення у сфері ІТ технологій та GPS моніторингу все більше застосовуються українськими с.-г. виробниками практично у всіх технологічних операціях під час вирощування с.-г культур.
За допомогою даних, які при цьому збираються, зберігаються та обробляються, можна аналізувати врожайність та визначати різні фактори, які на неї впливають –  тип ґрунту, кількість посівного матеріалу, внесених добрив та засобів хімічного захисту, величину поливів та ін.
Не є виключенням у цьому і зрошувальне землеробство, а саме із   застосуванням дощувальних машин. Упровадження сучасних рішень віддаленого доступу до управління цими машинами, систем моніторингу за використання дощувальної техніки дає можливість не тільки контролювати її рух, а й економно витрачати енергетичні та водні ресурси, а також збільшити врожайність вирощуваних культур.
Найбільші виробники зрошувальної техніки - «Lindsay Corporation», «Reinke Manufacturing Co., Inc.», «Valmont Industries» (США) найновіші свої розробки впроваджують у технології точного зрошення – дистанційного моніторингу та бездротового управління дощувальними системами та контролю зрошення.
У статті наведені результати досліджень інноваційних розробок компанії «Lindsay Corporation» у сфері дистанційного управління процесом зрошення, моніторингу та контролю за роботою дощувальних машин. Зокрема, досліджені,  наведені та описані системи дистанційного управління та моніторингу «FieldNET», технологія управління змінною інтенсивністю штучного дощу «Growsmar Precision VRI», додаткові самонастроюванні пристрої Plug-n-play, які поліпшують роботу «FieldNET». Наведено матеріали про нову інноваційну розробку компанії –  систему  дистанційного управління, моніторингу та контролю зрошення –  FieldNET Advisor™ .   
Висновок. Застосування сучасних інноваційних рішень у зрошенні дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до використання кожної окремої дощувальної машини з урахуванням реальних потреб культурних рослин у волозі та поживних речовинах, підвищити ефективність використання зрошувальних систем та планування їхньої роботи. Це дозволяє ефективно використовувати енергетичні та водні ресурси, збільшити врожайність і рентабельність виробництва.

Посилання

Вожегова Р., Старук В., Заришняк А. та ін. - Системи землеробства на зрошуваних землях України. – Київ. – Аграрна наука.- 2014. – С. 242-250.

Вожегова Р., Біляєва І. - Наукове обґрунтування напрямів впровадження інноваційних технологій у зрошуване землеробство півдня України. – Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Випуск 65. Херсон. 2016. – С. 29-32.

Ромащенко М. - Наукові засади розвитку зрошення земель в Україні. – Київ. Аграрна наука. 2012. – 24 с.

Кравчук В., Гусар В., Павлишин М. – Агроінженерія: Науково-випробувальні дослідження на сучасному етапі. - Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – Збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, Дослідницьке, 2018. – Випуск 22 (36). - С. 21-26.

Сидоренко В. - GPS – рішення на зрошенні. – The Ukrainian Farmer. - № 11 (48). 2013. С. 16-18.

Сидоренко В., Малярчук В., Жмак Д. - Повний контроль вологи. Досвід оперативного контролю вологи й керування режимом зрошення із застосуванням метеостанцій. - The Ukrainian Farmer. - № 8 (80). 2016. С. 30-32.

Вожегова Р., Коковіхін С., Біляєва І. – Перспективи використання інформаційних систем для агрометеорологічного забезпечення зрошуваного землеробства в умовах півдня України. - Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Випуск 64. Херсон. 2015. – С. 5-8.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління