ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ НА ТЕРТЯ В ШАРНІРАХ ОПОРНОЇ ДІЛЯНКИ ГУСЕНИЧНОГО РУШІЯ АНАЛІТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Автор(и)

  • Євген Калінін Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0001-6191-8446
  • Сергій Поляшенко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0003-0133-4902
  • Михайло Шуляк Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0001-7286-6602
  • Юрій Козлов Харківська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого» http://orcid.org/0000-0002-3546-0010

Ключові слова:

Гусеничний рушій, Втрати потужності, Шарнір опорної ділянки, Натяг ланцюга.

Анотація

Мета роботи: дослідження впливу переміщення опорної ділянки гусеничного ланцюга, а отже і натягу останнього, на кут перегину ланок та зусилля, яке діє в шарнірі для визначення втрат потужності в шарнірах ланцюгів гусеничного рушія.
Методи дослідження: теоретичні.
Результати. Отримана система рівнянь, яка описує умову рівноваги будь-якої ланки опорної поверхні, зануреної в ґрунт. Ця система дозволяє розраховувати як кут нахилу ланки до опорної поверхні, так і розподіл опорних реакцій під самим ланцюгом.
Доведено, що натяг гусеничного ланцюга в процесі експлуатації тягово-транспортного засобу та перекочування котків по опорній поверхні не є постійною величиною та змінюється залежно від перегину ланок. У розрахунках прийнято, що гусеничний ланцюг являє собою стрічку, яка не розтягується, тобто її подовження компенсується за рахунок переміщення натяжного колеса рушія. Прийнято, що величини кутів нахилу тягової та напрямної ділянок до опорної поверхні являють собою функції натягу гусеничного ланцюга. Тому для більш детального та повного вирішення завдання цього дослідження, розглядається питання залежності цих кутів від натягу гусеничного обводу.
Висновки. Отримані вирази, які дозволяють визначити залежність кута повороту ланок опорної ділянки гусеничного обводу від натягу ланцюга в найбільш загальному вигляді. Розглянуто питання формування натягу ланцюга в процесі деформації пружних елементів підвіски. Звернуто увагу, що за такої постановки питання натяг ланцюга являє собою суму двох величин: постійного натягу та додаткової складової, яка визначається переміщенням опорної гілки ланцюга рушія. Такий підхід дозволяє визначити зміну кута перегину ланок та зусилля, яке діє в шарнірі, як величини, яка залежать від координати розташування ланки по довжині всього ланцюга.

Біографії авторів

Євген Калінін, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

канд. техн. наук, доц.

Сергій Поляшенко, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

канд. техн. наук, доц

Михайло Шуляк, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

канд. техн. наук, доц.

Юрій Козлов, Харківська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

engineer І categories

Посилання

Дядченко М.Г., Котиев Г.О., Наумов В.Н. Конструкция и расчет подвесок быстроходных гусеничных машин: учебн. пособие – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Бау­мана, 2007. – 40 с.

Котиев Г.О., Сарач Е.Б. Комплексное подрессоривание высокоподвижных двухзвенных гусеничных машин – М: Из-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 184 с.

Аврамов В.П., Калейчев Н.Б. Динамика гусеничной машины при установившемся движении по неровностям –

Х: Вища школа, 1989. – 112 с.

Антонов А.С. Теория гусеничного движителя – М: ГНТИМЛ, 1949. – 216 с.

Воронин В.А., Худолеев В.П. К

вопросу о величине и характере распределения удельного давления по длине опорной поверхности гусеничного движителя самоходного шасси. Вопросы проходимости машин: Межвузовский сборник научных работ.1972. № 1. С. 54 -62.

Wong J. Y. Theory of groundvehicles. –Chichester: A Wiley-lntersciencePublication JOHN WILEY & SONS, 1978. – 284p.

Bekker M.G. Theory of Land Locomotion – The Mechanics of Vehicle Mobility, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1956, v 400.

Калінін Є.І., Романченко В.М., Юр’єва Г.П. Моделювання коливань кузова транспортного засобу на гусеничному ході з урахуванням гнучкості кузова. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2016. №6. С. 232-238.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування