ВИЗНАЧЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТРАНСМІСІЙНОГО ПРИВОДУ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ

Автор(и)

Ключові слова:

Колісні трактори, Трансмісія, Карданна передача, Надійність, Вібрації, Коливання.

Анотація

Мета. У статті розглянуто питання виявлення джерел передчасного зношування та виходу з ладу вузлів механічних трансмісій важких колісних тракторів з поворотною (зчленованою) рамою, розроблено методику та проведено експеримент з пошуку джерел вібрацій, визначено частоти та величини максимальних амплітуд коливань складових частин.
Методи досліджень: теоретичні - аналіз літературних джерел, довідкової літератури; експериментальні - польові випробування з відповідним вимірюванням показників тягового зусилля та вібраційних навантажень.
Результати. У статті проаналізовані чинники, які впливають на скорочення ресурсу та передчасний вихід з ладу складальних одиниць трансмісійного приводу - карданних валів. За результатами теоретичних літературних досліджень встановлено вірогідні причини виникнення вібрацій, які можуть призводити до руйнування шарнірів. Для підтвердження цих припущень проведений натурний експеримент з використанням електронного обладнання – аналізаторів, зокрема і виробництва Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, виконано обробку отриманих даних в електронному та графічному вигляді.
Висновки. Підвищення надійності та збільшення інтервалу між технічним обслуговуванням колісних тракторів можливе за умови виявлення та модернізації вузлів, які з конструкційних причин є найбільш навантаженими і мають обмеження щодо маси та габаритних розмірів.
Що стосується привода механічної трансмісії, то такими вузлами є карданні передачі, а саме - голчасті роликові шарніри нерівних кутових швидкостей, вібрації у яких в комбінації з піковим циклічним точковим тиском можуть призводити до передчасної появи відхилень від циліндричності форми шипа шарніра та збільшенням пов’язаних з цим зазорів у з’єднанні.
Способом вирішення задачі є запровадження інженерних рішень щодо зміни механічної конструкції привода зі збереженням функціональності або застосування активних електронно керованих штучних джерел вібрації (активаторів), які діятимуть у протифазі частотам власних та вимушених коливань системи, запобігаючи резонансу.

Біографія автора

М. Подольський, Херсонський національний технічний університет

канд. тех. наук, доц.

Посилання

Халфин, М. А. Перспективы сохранения МТП в России / М. А. Халфин, С. М. Халфин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. — 1999.5. —С. 2-6.

Купрюхин Д. Г. Анализ надежности (безотказности) отечественных и зарубежных тракторов [Текст] / Д. Г. Купрюхин. – М.: ООО «Столичная типография, 2008. – 96 с.

Пастухов А. Г. Повышение надежности карданных передач трансмиссий сельскохозяйственной техники/ Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук.: М.-2008.-487с.

Экспериментальная оценка некоторых путей повышения надежности шарниров карданных передач энергонасыщенных тракторов/А. М. Сигаев// Восстановление деталей сельскохозяйственной техники индустриальными методами. Сб.н.тр. МИИСП. - М.: 1982. - С. 30-37.

Продление срока службы карданного вала/Ф. Н. Тавлыбаев//Сер. Восстановление деталей машин и оборудования АПК /Науч.-техн. информ. сб. - М.: Информагротех. - 1991. - Вып.1. - С. 1-4.

Диментберг Ф. М. Теория пространственных шарнирных механизмов./ Диментберг Ф. М.- М.: Наука,1982.-336с.

Пантюхин М. Г. Справочник по тракторам «Кировец» / М. Г.Пантюхин, Л. И. Безверхний, Н. А. Березин. - М.: Колос, 1982.-271с

Диагностирование механического оборудования металлургических предприятий: Монография / Седуш В. Я., Кравченко В. М., Сидоров В. А. и др. — Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2004. — 100 с.

Кравченко В. М. Технічне діагностування механічного обладнання./Кравченко В. М., Сидоров В. А., Седуш В. Я; Підручник. Донецьк 2009. - 498с.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування