Дослідження оновлених вимог щодо технічної безпеки сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів

Тамара Цема, Лариса Лисак

Анотація


У статті визначено нові законодавчі та нормативно-правові акти Європейського Союзу щодо введення в обіг та/або експлуатації сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів.
Мета роботи полягає в дослідженні вимог щодо технічної безпеки, які застосовуються під час оцінки і підтвердження відповідності тракторів, причепів та причіпних машин, згідно з чинними нормативно-правовими актами України та відповідного сучасного технічного законодавства Європейського Союзу, визначено їхні основні особливості та відмінності.
Методи дослідження полягали в проведенні порівняння вимог чинного Технічного регламенту затвердження типу та відповідних сучасних Регламентів ЄС щодо вимог технічної безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.
Основними особливостями оновленого технічного законодавства Європейського Союзу щодо сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів є наближення його до Директив «Нового підходу», систематизація та доповнення вимог, удосконалення методів випробувань, застосування міжнародних правил і стандартів.
Висновок. Для підвищення рівня безпеки транспортних засобів та приведення у відповідність до європейських норм необхідно актуалізувати чинний в Україні Технічний регламент затвердження типу. Розроблення та введення в дію оновленого Технічного регламенту дозволить: запровадити в Україні обов’язкові вимоги до конструкції сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів щодо їхньої технічної безпечності та методи випробувань ідентичні сучасним європейським нормам; захистити ринок України від ввезення небезпечних і неякісних сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів; створити умови для виготовлення вітчизняними сільгоспмашинобудівниками конкурентоспроможної продукції та розширення обсягу їх збуту на європейських і світових ринках. Результати проведених досліджень будуть використані в подальшому для адаптації національного законодавства до нових європейських вимог з метою підвищення безпечності зазначених транспортних засобів та усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

Ключові слова


Введення в обіг; Вимоги щодо технічної безпеки; Регламенти ЄС; Затвердження типу; Сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби; Технічний регламент; Трактор; Причіп; Причіпна машина.

Повний текст:

PDF (Русский) PDF (English) PDF

Посилання


Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їхніх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів. [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ — Назва з екрана.

Directive 2003/37/ЕС of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units and repealing Directive 74/150/EEC. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрана.

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі їх застосування є доказом відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів [Електронний ресурс]: Наказ Мінекономрозвитку України від 05 лютого 2016 року № 188. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ — Назва з екрана.

Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрана.

Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014 of 19 September 2014 supplementing and amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрана.

Кравчук В., Цема Т., Афанасьєва С., Лисак Л., Рижкова С., Горбатова І. Порівняльний аналіз національних вимог для затвердження типу тракторів, причепів, причіпних машин з новими європейськими нормами // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, – 2018. – вип. 22 (36) – с. 43-53.

Звіт про НДР Розроблення Технічного регламенту затвердження типу і нагляду за ринком сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів на основі Regulation (EU) №167/2013.