СМУГОВИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ – ВАЖЛИВИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ПРИЙОМ ВОЛОГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

Смуговий обробіток, Вологозбереження, Грунт, Кукурудза, Фази розвитку, агротехнічні заходи, Ерозійні процеси, Продуктивність.

Анотація

У статті висвітлені результати наукових досліджень інноваційної системи обробітку ґрунту як ефективного агротехнічного заходу щодо регулювання водного режиму в умовах кліматичних змін.
Розроблені техніко-технологічні рішення сприяють нагромадженню запасів води в грунті,
запобігають негативним проявам ерозійних процесів, підвищують продуктивність рослин.
Мета досліджень – проаналізувати вплив смугового способу обробітку ґрунту на накопичення та збереження вологи в критичних фазах органогенезу кукурудзи порівняно з традиційним обробітком.
Методи досліджень. Польові дослідження проводилися за методиками Б. А. Доспєхова та В. О. Єщенка [1, 2]; теоретичні – аналізом і синтезом інформаційних ресурсів; статистична обробка даних, облік врожаю – методом дисперсійного аналізу; економічне оцінювання – математично-розрахунковим методом. Для досліджень був закладений експериментальний полігон загальною площею 20,8 га та використана 3-пільна сівозміна: кукурудза – кукурудза – соя. Фенологічні спостереження включали періоди – сходи, 3-12 лист, викидання волоті, цвітіння, молочна та воскова стиглість. У комплекс досліджень водно-фізичних властивостей ґрунту входило визначення запасів продуктивної вологи та щільності ґрунту в шарі 0-40 см (сівба та перед збиранням), вологості ґрунту в критичні міжфазні періоди вегетації (в шарах 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см, 30-40 см).
Результати. У статті розглянуті питання перспективи застосування технології смугового обробітку грунту (Strip-till) у порівнянні з традиційною оранкою. Акцентовано увагу на ефективності смугового обробітку для накопичення та збереження вологи ґрунту. Показано, що смуговий обробіток є найбільш енергоощадним агротехнічним прийомом і важливий як природний захист від ерозійних процесів.
Проведені авторами розрахунки урожайності зерна показують економічну доцільність цієї технології. Наприклад, урожайність зерна кукурудзи на смуговому обробітку на 16-18,5 % вища порівняно з оранкою.
Висновки.
1. Смуговий обробіток ґрунту (Strip-till) забезпечує накопичення та збереження вологи в критичних фазах органогенезу кукурудзи порівняно з традиційним обробітком.
2. Strip-till є ефективним способом оперування рослинними рештками через мульчування ґрунту.
3. Смуговий обробіток сприяє оптимізації температурного режиму, поліпшенню структури та родючості грунту.
4. Смуговий обробіток – найменш енерговитратний агротехнічний захід.
5. Показники структури біологічної урожайності кукурудзи свідчать про значну перевагу смугового обробітку проти традиційного (оранки), за винятком густоти стояння рослин.
6. Урожайність зерна кукурудзи на смуговому обробітку, зокрема за шахового способу сівби, на 17,1 % і 19,0 % вища порівняно з оранкою.

Біографія автора

Леонід Шустік, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. техн. наук

Посилання

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Костогриз П. В. Основи наукових досліджень з агрономії: Дія. – 2005. – 288 с.

Про збереження та відтворення родючості ґрунтів //Інформаційно-аналітичні матеріали НААН України щодо наукового обґрунтування заходів із збереження та відтворення родючості ґрунтів, вересень 2018.

Наукові основи землеробства / І. Д. Примак, І. В. Лотоненко, Ю. П. Манько; За ред. І. Д. Примака. – К.: КВІЦ, 2008. – 192 с.

Інтернет-ресурс: Секрети вирощування кукурудзи в Айові, 2018// Пропозиція. https://propozitsiya.com/ua/sekrety-vyrashchivaniya-kukuruzy-v-ayove.

Інтернет-ресурс: Агролайфхак: особливості вологозабезпечення кукурудзи, 2017 //Пропозиція. https://propozitsiya.com/ua/agrolayfhak-osobennosti-vlago obespecheniya-kukuruzy.

Л. Шустік, В. Громадська, Л. Мариніна, Н. Негуляєва, В. Супрун. Шляхи реалізації технологій смугового обробітку ґрунту в малих і середніх господарствах // Техніка і технології АПК. – 2017. - № 11. – с.16-20.

Шустік Л. Смуговий обробіток грунту: вітчизняне машинобудування на старті / Л. Шустік, С. Маринін, Л. Мариніна // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Випуск 19 (33). – Дослідницьке, 2015. – С.152-158.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління