ГАКОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА В АГРЕГАТУВАННІ З ПЛУГОМ

Сергій Лебедєв

Анотація


Мета дослідження. Оцінка ефективного гакового коефіцієнта корисної дії (к.к.д.) гусеничного трактора на орних роботах з урахуванням додаткових затрат потужності на підвороти і нерівномірний розподіл крутних моментів на тягові колеса бортів.
Методи дослідження. Виконання робіт з аналітичного визначення ефективного гакового к.к.д. гусеничного трактора та експериментальної оцінки його енергетичного балансу на орних роботах.
Результати дослідження. Під час перекочування тракторів криволінійною траєкторією на ґрунті з різним опором коченню під гусеницями к.к.д. знижується Це пояснюється, в основному, додатковим опором під час криволінійного руху тракторів через тертя і бічний зсув ґрунту гусеницями. Аналіз зміни к.к.д. тракторів ХТЗ-200 і ХТЗ-181-07 показує, що ефективний гаковий к.к.д.  – менший за тяговий к.к.д. на 15–20 % у діапазоні швидкостей руху на оранці від 5,0 до 10,0 км/год. За цих умов тяговий к.к.д. трактора ХТЗ-181-07 у діапазоні робочих швидкостей  =6,5–9,5 км/год – вищий тягового к.к.д. трактора ХТЗ-200, що пояснюється підвищеною потужністю двигуна (4,0 %), але ефективний гаковий к.к.д. у цьому діапазоні швидкостей трактора ХТЗ-200 вищий на 3,0–5,0 %. Це пояснюється зниженням енерговитрат трактора ХТЗ-200 на підвороти.
Висновки. Ефективний гаковий к.к.д. гусеничного трактора на орних роботах, що відображає співвідношення витрат енергії двигуна на подолання опору плуга і додаткових енерговитрат на підвороти через непрямолінійність руху, – менший на 15–20 % від тягового к.к.д. трактора за прямолінійного руху.


Ключові слова


Тяговий к.к.д.; Гаковий к.к.д.; Потужність; Підвороти; Гусеничний трактор.

Повний текст:

PDF (Русский) PDF (English) PDF

Посилання


Лебедєв А.Т., Калінін Є.І. Теоретичне дослідження тягово-зчіпних властивостей тракторів, обладнаних здвоєними шинами, під час виконання ґрунтообробних робіт на агрофоні підвищеної вологості. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. – Дослідницьке. – 2010. Вип. 14 (28). С. 216 – 224.

Калінін Є.І. Частотний аналіз коливань гусеничних тракторів. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. – Дослідницьке. – 2018. Вип. 22 (36). С. 86 – 91.

Бойко И. И. Полевые испытания тракторов / В кн.: Методика лабораторно-полевых испытаний тракторов и тракторных агрегатов. М. : ВИМЭ, 1939. С. 14-21.

Львов Е.Д. Теория трактора. М. : Машгиз, 1952. 234 с.

Тракторы. Теория / Под ред. В.В. Гуськова. М. : Машиностроение, 1988. 376 с.

Кутьков Т.М., Иваницкий В.Г. Энергетический баланс гусеничного трактора с учетом динамических составляющих потерь мощности. Тракторы и сельхозмашины. 1975. № 4. С. 6-9.

Медведев Н.Г., Лебедев С.А. Определение сил тяги гусеничного трактора на пахотных работах. Автомобілі та тракторобудування. Вісник НТУ «ХПІ». 2004. № 16. С. 35-40.

Лебедев С.А. Особенности движения гусеничного трактора с гидрообъемным механизмом поворота на пахотных работах. Тракторная энергетика в растениеводстве. Сб. научн. тр. 2002. Вып. 5. – С. 228-234.

Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка / А.А. Зангиев и др. М. : Колос, 1996. 312 с.