БІОДИНАМІЧНИЙ ДАТЧИК РІВНЯ ПРОГИНУ (ВИСОТИ) СТЕБЛОСТОЮ –«БІОДИНАМОМЕТР» КОНСТРУКЦІЇ ОЛЕКСАНДРА БРОВАРЦЯ

Автор(и)

Ключові слова:

Біодинамометр, Датчик, Прогин стебел, Точне землеробство.

Анотація

Визначення параметрів агробіологічного стану сільськогосподарських культур у вегетаційний період є важливим завданням сучасних технологій у рослинництві. Наявні методи і засоби не дають можливості ефективного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь у вегетаційний період. Саме тому виникає необхідність розроблення новітніх інформаційно-технічних систем локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь у вегетаційний період. Для таких потреб доцільно використовувати біодинамічний датчик  рівня прогину (висоти) стеблостою – «біодинамометр» конструкції Олександра Броварця (далі – біодинамометр), як засіб опосередкованого визначення параметрів сільськогосподарських угідь.
Метою статті є розроблення методики з використанням математичних моделей, алгоритмів та обладнання для диференційованого внесення мінеральних добрив і мікроелементів на етапі вегетації, одного з найважливіших екологічних та економічних аспектів сучасних технологій землеробства з використанням біодинамометра.
Важливо відмітити, що така система може використовуватися одночасно з виконанням технологічної операції, наприклад, обприскування чи позакореневого внесення мікродобрив у вегетаційний період.
Технічним рішенням розробки є розроблення пристрою для локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, що дозволяє забезпечити диференційне внесення мінеральних добрив на основі даних моніторингу агробіологічного стану рослинного середовища опосередкованим вимірюванням стану рослинності для забезпечення оптимальної норми внесення технологічного матеріалу (добрив) з урахування просторової неоднорідності агробіологічного стану  рослин та дозволяє зекономити 10-25 % технологічного матеріалу і сприяє підвищенню урожайності сільськогосподарських культур у середньому на 10-20 ц/га.

Біографія автора

Олександр Броварець, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Адамчук В.В., Мойсеєнко В.К., Кравчук В.І., Войтюк Д.Г. Техніка для землеробства майбутнього. В зб.: Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха: ННЦ „ІМЕСГ”. 2002. Вип.86. С. 20-32.

Броварець О. Від безплужного до глобального розумного землеробства Броварець О. Техніка і технології АПК. 2016. № 10 (85). С. 28 - 30.

Броварець О.О. Інформаційно-технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження № 21. с. 9-29.

Гуков Я.С., Линник Н.К., Мироненко В.Г. Автоматизированная система локально-дозированного внесения удоб­рений, мелиорантов и средств защиты рас­тений.: Труды 2-й МНПК по проблемам дифференциального применения удобрений в системе координатного земледелия. Рязань, 2001. С.48–50.

Масло І.П., Мироненко В.Г. Автоматизована система локально-дозованого внесення добрив і хімічних засобів захисту рослин. УААН: Розробки-виробництву. К.: Аграрна наука, 1999. –С.348–349.

Медведев. В.В. Неоднородность почв и точное земледелие. Часть І. Введение в проблему. Харьков, 2007. – 296 с.

Ормаджи К.С. Контроль качества полевых работ. М.: Росагропромиздат. 1991. – 191с.

Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки. За ред. В.І. Кравчука, М.І. Грицишина, С.М. Коваля. К.: Аграрна наука, 2004. – 398 с.

Alexander, Chovniuk Yri. Modeling and analysis of efficient electromagnetic parameters of capillary system of electrical conductivity of agricultural soils i: method of analysis of non-stationary electromagnetic fields in dispersive and controlled environments. MOTROL. Vol. 19, No 4. p. 13- 18.

Quarterly journal.2017. Vol. 6. No. 3, 61-70.

Oleksandr Brovarets. Organizational and Technological Background of Project Configuration Management for Freighting. Teka. Vol. 17, No 3. p. 49 - 53.

Hertz A. Chad and John D. Hibbard. A Preliminary Assessment of the Economics of Variable Rate Technology for Applying Phosphorus and Potassium in Corn Production. Farm Economics iss. 14, Department of Agricultural Economics, University of Illinois, Champaign-Urbana. 1993. P. 218-231.

Ewart G.Y., Baver L.D. Salinity Effects on soil moisture electrical resistance relstionships. Soil Scien. Soc. Amer. 1950. v. 15. pp. 56-63.

Rhoades J.D., Schifgaarde J. Van. Soil Scien. Soc. Amer. J.An electrical conductivity probe for determining soil salinity. 1976. № 5. pp. 647-651.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування