ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧА ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПОНУВАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ

Автор(и)

Ключові слова:

Глибокорозпушувач, Компонування, Енергозатрати, Рядне розташування, Шахове розташування, Буксування, Продуктивність.

Анотація

Обробіток ґрунту в технологіях вирощування визначає швидкість розвитку кореневої системи. Технічні знаряддя для реалізації системи основного обробітку ґрунту визначають енергоощадність. Конструкція лапи глибокорозпушувача запатентована французькою фірмою Agrisem має сім різальних поверхонь, на її основі створено глибокорозпушувачі Cultiplow оснащені лапами TCS 750. Оцінювання експлуатаційно-технологічних показників глибокорозпушувачів виявляє можливості реалізації технологічного потенціалу. Енергетичні показники глибокорозпушувача залежно від компонувальної схеми знаряддя залишалися поза увагою дослідників.
Мета досліджень. Встановити вплив взаємного розташування робочих органів на енергетичні показники роботи глибокорозпушувача, обґрунтувати раціональні режими роботи агрегата.
Методи досліджень. Дослідження проводили на двох варіантах компонування: фронтальне (робочі органи в один ряд); шахова розстановка робочих органів. Енергетичні показники пояснюються протіканням процесу защемлених ґрунтових масивів у міжлаповому просторі.
Під час досліджень глибокорозпушувач агрегатувався з  трактором, який розвиває тягове зусилля 30–40 кН. Монтування робочих органів глибокорозпушувача за шаховою схемою виконувалося з використанням кронштейнів, відстань між рядами – 630 мм. Вимірювання виконувалися способом тензометрування, серійні тяги в конструкції навісної системи трактора були замінені спеціальними тензоланками.
Результати. З експериментальних даних отримано рівняння регресії, які відображають залежність тягового опору глибокорозпушувача F від поступальної швидкості агрегата V. В однорядному виконанні енергоємність процесу зі збільшенням швидкості на 5,5 км/год зросла на 22 %, у дворядному – на 14,5 %. За дворядного виконання та швидкості руху 8 км/год тяговий опір менший на 3,5 %, а за швидкості 10 км/год перевага збільшується до 5,8 %  порівняно з однорядним.
Фактор защемлення ґрунтових масивів у міжлаповому просторі фронтального виконання глибокорозпушувача додає 5 % енергозатрат.
Висновки. За показником буксування раціональними режимами роботи глибокорозпушувача в агрегаті з трактором, який розвиває тягове зусилля 30-40 кН є швидкості до 10 км/год, за таких умов продуктивність обробітку становитиме близько 3 га/год.

Біографія автора

Олександр Гапоненко, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого»

канд. техн. наук.

Посилання

Глубокорыхлитель Cultiplow Platinum AGRISEM [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.technotorg.com/catalogue/view/ Glubokoryhlitel_Cultiplow_ Platinum_AGRISEM.html – Заголовок з екрану.

Кравчук В., Погорілий В., Шустік Л. Науково-технічна експертиза техніко-технологічних рішень систем обробітку грунту. – К.: Фенікс, 2008. – 314 с.

Погорілий В., Рожанський О., Кремсал В., Гусар І. Динаміка запасів продуктивної вологи у грунті при застосуванні різних систем його обробітку / В. Погорілий, О. Рожанський, В. Кремсал, І. Гусар // Техніка і технології АПК. – 2010. – №4(7). – С. 32 – 34.

Погорілий В., Шустік Л., Нілова Н., Степченко С., Супрун В. Фокус-Тест: який агрегат «накопичує» більше вологи / В. Погорілий, Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, В. Супрун // Пропозиція. – 2018. – 11/2018. – С. 52 – 55.

Пономар Ю. Новий паркетний чизель для безполицевого обробітку грунту ТОВ НВП СП «Краснянський «Агромаш» / Ю. Пономар, Л. Шустік // Техніка і технології АПК. — 2012. — №10(37). – С. 22 – 23.

Кравчук В. Оцінка експлуатаційно-технологічних показників білоруських та українських ґрунтообробних і посівних машин, агрегатованих з енергонасиченими тракторами РУП «МТЗ», у різних системах обробітку грунту / В. Кравчук, О. Рожанський, В. Громадська // Техніка і технології АПК. — 2012. — №10(37). – С. 31 – 34.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Енергозбереження та альтернативна енергетика