Гарбузові технології. Збирання та доведення гарбузового насіння до кондиції. Машини та обладнання

Володимир Сидоренко, Володимир Малярчук, Сильвія Сидоренко

Анотація


Метою дослідження є визначення основних технологічних операцій, призначених для збирання плодів гарбузів, виділення насіння, доведення його до кондиційних якостей товарної продукції, а також підбір машин для цих операцій та визначення їхніх експлуатаційно-технологічних та якісних показників.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз досліджуваних інформаційних ресурсів; лабораторно-польові – проведення випробувань для одержання інформаційних даних.
Результати. Гарбузове насіння є цінним дієтичним та лікарським продуктом, яке широко використовують у фармацевтичній, кондитерській галузі, та інших сферах діяльності людини. В Україні вирощування гарбузів стало прибутковим бізнесом через високу вартість їхнього насіння.
Технологія вирощування плодів гарбуза та машини, які для цього використовуються, здебільшого подібні до технології та машин для вирощування просапних культур. Але збирання  гарбузів, виділення з них насіння та його доведення до кондиції - найбільш трудомісткі процеси, які вимагають використання спеціальних машин та комплексів.   
 У статті наведені результати досліджень та випробувань як вітчизняних (ПрАТ “Каховський експериментальний машинобудівний завод”), так і закордонних машин («Kröpfel Landmaschinen GmbH», Австрія) для збирання плодів гарбуза та виділення насіння безпосередньо в полі. Приведено опис конструкційної та технологічної схем роботи цих машин.  За результатами випробувань наведені основні показники якості роботи.
Доведення насіння гарбуза до кондиційних якостей є найважливішою завершальною складовою технології його виробництва. Для цього використовується цілий комплекс технологічних елементів і машин: приймання насіння, його миття, очищення та сушіння. Наведені будова, принцип та технологічна схема роботи приймального бункера V-AB663, мийної машини V-BD 440 та сушильного столу V-KB15/3 виробництва ПрАТ “Каховський експериментальний машинобудівний завод”.
За результатами випробувань було визначено, що пошкодження насіння в процесі завантаження його в бункер та подачі на мийну машину не відбувається. Мийна машина забезпечує якісне миття насіння, чистота насіння на виході складає 95,3 %.  
Сушильна установка  забезпечує сушіння насіння до кондиційної вологості, при цьому його втрати та пошкодження відсутні, нерівномірність сушіння не перевищує 5 %.
Висновки. Використання комбайнів для збирання гарбузів дозволяє поєднати прийоми збирання плодів та виділення з них насіння в одному технологічному процесі, що дає змогу скоротити матеріальні та людські витрати і розширити посіви баштанних культур.
Експлуатаційно-технологічні показники комплексу машин ПрАТ “Каховський експериментальний машинобудівний завод” для доведення насіння до кондиції забезпечують якісний технологічний процес виробництва гарбузового насіння.

Ключові слова


Плоди гарбуза; Насіння; Збирання; Виділення насіння; Приймальний бункер; Мийна машина; Сушильний стіл; Вологість насіння; Чистота насіння.

Посилання


Никулина Т. М. Биохимические и лечебные свойства тыквы и применение ее в медицине // Матеріали міжнародної наукової конференції «Селекція і технологія вирощування баштанних культур». – Гола Пристань. 1996. – С.163-165.

Колесник І. І., Сич З. Д. Багатонасінневий гарбуз – перспективна культура для України // Матеріали міжнародної наукової конференції «Селекція і технологія вирощування баштанних культур». – Гола Пристань. 1996. – С.44-46.

Белик В.Ф. Бахчеводство. – М., 1982. – С. 7.

Балашов Н.Н. Бахчеводство. – Ташкент. Укитувчи, 1976. – С. 67-77.

А.О. Лимар. Бахчевые культуры. – Киев. Аграрна наука. 2000. – 329 с.

В.Кравчук, М. Павлишин, В. Гусар. – Прогноз динаміки зміни технічного забезпечення АПК України протягом 2017-2021 рр. - Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – Збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. Дослідницьке. 2016. Випуск 20 (34). - 9-15 с.

Протокол № 2191/1005-03-2017 дер­жавних приймальних випробувань комплексу для виділення насіння баштанних культур у польових умовах V-VD.004. Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2017. 38 с.

Протокол № 2089/1003-03-2016 державних приймальних випробувань приймального бункеру для гарбузового насіння V-AB663. Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2016. 43 с.

Протокол № 2088/1003-03-2016 дер­жавних приймальних випробувань машини мийної барабанного типу для гарбузового насіння V-BD440. Південно- Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2016. 44 с.

Протокол № 2090/1003-03-2016 дер­жавних приймальних випробувань сушильної установки для гарбузового насіння V-KB15/3. . Південно- Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2016. 47 с.