Новітні агротехнологічні рішення для вирощування теплолюбних культур в умовах кліматичних змін

Микола Новохацький, Надія Сердюченко, Олександр Бондаренко, Ірина Гусар

Анотація


Мета дослідження – оцінювання доцільності застосування та ступеня деструкції мульчувальної плівки під час вирощування кукурудзи на зерно у Лісостеповій зоні України за різних термінів сівби. Плівка, здатна до біологічного розкладання, розроблена науково-дослідницьким центром IMMER Group та надана для досліджень ПАТ «Укрпластик».
Дослідження з вирощування кукурудзи зернової під екоплівкою із застосуванням різних строків сівби проводились впродовж 2017 року на дослідному полігоні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, розташованому в зоні Лісостепу України.
Методи досліджень. До схеми дослідів було включено такі фактори: фактор А –спосіб сівби: з екоплівкою; без плівки (контроль); фактор Б – термін сівби: сівба за середньодобової температури ґрунту на глибині загортання насіння 5-6°С (I термін сівби), 10-12°С (II термін сівби), 15-17°С (III термін сівби). Польові та лабораторні дослідження проводили відповідно до стандартних методів досліджень в агрономії. Технологія вирощування кукурудзи на зерно – традиційна для Лісостепу України, за виключенням досліджуваних факторів.
Результати. У результаті проведених досліджень, встановлено, що надана на випробування плівка відповідає задекларованим параметрам її розкладання та може успішно застосовуватися для мульчування ґрунту в традиційному землеробстві під час вирощування кукурудзи на зерно. Застосування екоплівки  забезпечило переваги в процесах росту і розвитку рослин кукурудзи порівняно з варіантами без застосування плівки. Скажімо, у посушливих умовах 2017 року, найбільшу надбавку врожаю кукурудзи (+71%) було отримано із застосуванням мульчувального покриття посівів екоплівкою за другого терміну сівби (за температури ґрунту 10-12°С). Випробування показали відсутність істотних залишків плівки в ґрунті через 6 місяців після укладання і повну відсутність будь-яких фрагментів плівки на початок весняно-польових робіт наступного року.
Висновки. Отже, застосування досліджуваної нами плівки для мульчування сприяло підвищенню врожайності кукурудзи, перешкоджало швидкому випаровуванню вологи з ґрунту і покращувало мікроклімат агрофітоценозу, що надзвичайно важливо в контексті сучасних змін клімату та загострення екстремальності погодних умов періоду вегетації польових культур.

Ключові слова


Кукурудза зернова; Мульчувальне покриття; Екоплівка; Зміни клімату; Агрометеорологічні умови; Урожайність.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Olesen, J.E., T.R. Carter, C.H. Díaz-Ambrona, S. Fronzek, T. Heidmann, T. Hickler, T. Holt, M.I. Mínguez, P. Morales, J. Palutikof, M. Quemada, M. Ruiz- Ramos, G. Rubæk, F. Sau, B. Smith and M. Sykes, 2007: Uncertainties in projected impacts of climate change on European agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models. Climatic Change, 81, S123-S143.

Impacts of Climate Change Ukraine / Met Office Hadley Centre. 2010 http://www.climateinfo.org.ua/library/Climate-change-report-Ukraine-eng.pdf

J. López, A. González, J.A. Fernández, S. Bañón Behaviour of Biodegradable Films Used for Mulching in Melon Cultivation | Request PDF. Available from: https://www.researchgate.net/publication/268212827_Behaviour_ of_Biodegradable_Films_Used_for_Mulching_in_Melon_Cultivation [accessed Oct 04 2018].

M.M. Moreno, A. Moreno Effect of different biodegradable and polyethylene mulches on soil properties and production in a tomato crop / Scientia Horticulturae Volume 116, Issue 3, 1 May 2008, Pages 256-263

Kasirajan, S. & Ngouajio, M. Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural applications: a review // Agron. Sustain. Dev. (2012) 32: 501. https://doi.org/10.1007/s13593-011-0068-3

Методика державного сортовипробування с.-г. культур. Вип. 1. (Загальна частина) – Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин / Під ред. В.В. Вовкодава. – К.: 2000. – 100 с.

Насіння сільськогосподарських куль­тур. Методи визначання якості: ДСТУ 4138-2002. – К.: Держспоживстандарт України, 2003 – 173 с. (Національний стандарт України).