№ 25(39) (2019)

У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

Зміст

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСТОВІРИЗАЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Володимир Кравчук, А. Цулая, Г. Баранов, О. Комісаренко 14-22
ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗСІЮВАННЯ ЧАСТИНОК ГРАНУЛЬОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (Русский)
В. Шарко, А. Цулая 23-34
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА НАСІННЯ СОШНИКА ДЛЯ ПІДГРУНТОВО-РОЗКИДНОЇ СІВБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР PDF
М. Заєць 35-45
ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ШЛІЦЬОВИХ З’ЄДНАНЬ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ PDF
Ю. Козлов, Є. Калінін, Р. Петров 46-53
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МІЦНОСТІ ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ ПРИСТРОЇВ СІЛЬСЬКОГОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ВАНТАЖНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. Митрофанов, М. Подольський, І. Лілевман, О. Лілевман 54-62
ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО СТЕНДА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАШИН PDF
А. Коробко 63-70
ЗУБИ БОРІН. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ PDF
Л. Шустік, В. Погорілий, С. Степченко, Н. Нілова, О. Клочай, С. Сидоренко 71-82
Дослідження функційних можливостей та обґрунтування критеріїв якості роботи культиватора T-allAr-2.8Н (ПП «ВФ ПОЛІМАШПРОЕКТ») PDF
Л. Шустік, В. Погорілий, С. Степченко, Н. Нілова, С. Сидоренко 83-88
Порівняльний аналіз прикочувальних котків різних конструкцій виробництва ТОВ «РОПА-Україна» та експертне оцінювання їхньої дії на ґрунт PDF
Л. Шустік, С. Степченко, Н. Нілова, С. Сидоренко 89-97
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ГРУНТООБРОБНО-ПОСІВНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ СІВБИ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР PDF
Т. Гайдай 98-105
АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Д. Калініченко, І. Роговський 106-112
ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ УКРАЇНИ: ОБСЯГИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ОЧІКУВАННЯ, ЧИННИКИ ВПЛИВУ PDF
С. Степченко, М. Занько 113-124
СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДО САМОХІДНИХ СІЛЬГОСПМАШИН ЯК УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ PDF
О. Митрофанов 125-131

Новітні технології в АПК: дослідження та управління

БІОЕКОНОМІКА ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
В. Крутякова, Т. Бабинець, В. Таргоня, О. Бондаренко 132-142
ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ДЕСТРУКТИВНИМ ПРОЦЕСАМ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
М. Павлишин, Л. Білявська, В. Гусар, А. Литовченко 143-150
СПОСІБ ПЕРЕВІРКИ УЗГОДЖЕНОСТІ КЛАСИФІКОВАНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ГРУНТУ PDF
Р. Семенюк, Н. Яремчук, І. Гусар 151-159
БАЗА ДАНИХ ЯК МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЕНТОМОКУЛЬТУР PDF
В. Бельченко, Н. Піщанська, В. Таргоня 160-168
ДО ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР PDF
Н. Сердюченко, М. Новохацький, О. Бондаренко, І. Гусар 169-175
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ГРУНТОВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ PDF
В. Думич 176-181
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТEМ ЖИВЛEННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО PDF
В. Думич 182-187
СТВОРЕННЯ АДАПТОВАНИХ ДО ВИМОГ ЄС СІМЕЙНИХ МОЛОЧНИХ ВІВЦЕФЕРМ PDF
С. Постельга, В. Смоляр, О. Пономаренко 188-198
Обґрунтування утилізації гнойових відходів тваринництва методом пришвидшеного компостування PDF
С. Постельга, О. Тонковид, З. Погоріла 199-209