Порівняльний аналіз прикочувальних котків різних конструкцій виробництва ТОВ «РОПА-Україна» та експертне оцінювання їхньої дії на ґрунт

Л. Шустік, С. Степченко, Н. Нілова, С. Сидоренко

Анотація


У статті висвітлені результати досліджень особливостей роботи прикочувальних котків різних конструкцій (зокрема, швелерного і шпорного) та їх впливу на ущільнення ґрунту, наведені залежності фізичних величин ґрунту від швидкості руху.
Мета – порівняння, на основі експрес-методів та експертного оцінювання, якості роботи швелерного і шпорного котків та вибір раціонального швидкісного режиму . За критерієм рівномірності ущільнення площі , вмісту агрономічно цінних фракцій та пошарової щільності.
Методи досліджень – польовий експеримент, органолептичне спостереження, інструментальні виміри: метод падаючого конуса, пристрій для визначення пошарової щільності; експертне порівняння та оцінювання.
Результати. Польові випробування культиватора Alligator 9 КМ в комплектації з прикочувальними котками різної конструкції показали їхні  переваги та недоліки під час виконання технологічного процесу. Експертний аналіз якості роботи котків дозволив визначити номенклатуру критеріїв оцінювання ущільнення ґрунту, раціональні швидкісні режими їх досягнення.
Висновки. За результатами випробувань методом падаючого конуса, якість ущільнення ґрунтової площі у шпорного котка є кращою, що обумовлено меншими значеннями оцінюваного критерію. Зниження  швидкості від 6 км/год до 12 км/год зменшу ущільнення ґрунту кожним з котків на 10 %, причому шпорний коток тисне на ґрунт в 1,1 раза інтенсивніше, що сприяє кращому подрібненню грудок і формуванню більш рівномірного співвідношення розміру фракцій. За цих умов вміст грудок розміром понад 50 мм у шпорного котка порівняно зі швелерним зменшується на 0,5- 0,7 %.
Випробування методом оцінювання пошарової щільності показують ущільнення 0,77-1,1 г/см3 (оптимальна щільність ґрунту 1,1-1,3 г/см3) шпорним і швелерним котками в шарі 0-6 см причому величина ущільнення ґрунту котками в пухкому наднасіннєвому шарі 0-2 см в інтервалі швидкостей 9-12 км/год коливається в межах 0,8-0,9 г/см3 .
У зоні розміщення насіння (2-4 см) показники ущільнення швелерним котком змінюються в інтервалі швидкостей в межах 0,92-0,95 г/см3. Водночас шпорний коток ущільнює цей шар на аналогічних швидкостях стабільніше, тобто на рівні 0,98-1,02 г/cм3.
У шарі 4-6 см в інтервалі швидкостей 6-12 км/год показники щільності для обох котків лежать в межах 1,0-1,1 г/см3, причому шпорний коток з ростом швидкості ущільнює ґрунт у цьому шарі стабільніше ніж швелерний.

Ключові слова


Грунт; Ущільнення; Культиватор передпосівний; Коток; Швелерний; Шпорний

Повний текст:

PDF

Посилання


Вікіпедія. Коток польовий.

Кравчук В., Погорілий В.,Шустік Л. Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні зернових культур: «Проект Агро-Олімп 150»/ Журнал «Техніка і технології АПК» № 1. 2009 – С. 22-27.

Проспект фірми Amazone. Лінійка продукції, 2019.

Артеменко Д. Прикочувальні котки сівалок, конструкційні переваги, недоліки та перспективи розвитку/ Пропозиція. №9, 2018

Голубев В.В. Обоснование параметров и режимов работ почвообрабатывающего катка для передпосевной обработки почвы под мелкосемянные культуры /Автореф. дисс. канд. техн. наук. – М., 2004.