ЗУБИ БОРІН. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ

Л. Шустік, В. Погорілий, С. Степченко, Н. Нілова, О. Клочай, С. Сидоренко

Анотація


У статті висвітлені результати порівняльних досліджень зносостійкості зубів борін різних виробників. Розроблено експрес-метод випробувань абразивним зносом повітропіщаною сумішшю на піскоструминній установці, здійснено вибір контрольованих чинників для оцінювання міцнісних характеристик різних зубів.
Мета роботи – порівняння опору абразивному зносу зубів борін різних виробників.
Методи досліджень: дія фіксованою дозою суміші з високою абразивною здатністю піскоструминною установкою на найбільш навантажену ділянку зуба, органолептичне та інструментальне дослідження вагових і геометричних параметрів об’ємів метала, винесеного абразивом з поверхні зубів борін з різними конструкційними особливостями, експертне бальне оцінювання абразивної стійкості та прогноз рівнів збереження працездатності.
Результати. Попит, вартість і відносна простота конструкції зубових борін спонукає машинобудівників до їх виробництва. Результатом цього є велика різноманітність зубів борін з різними конструкційними особливостями та параметрами, що викликає у споживача невизначеність – який зуб кращий. Сприянню успіху на ринку з цим продуктом, насамперед, є розуміння конструкції базового елемента – зуба, простота виготовлення якого оманлива.
Встановлено, що найбільш відповідальною складовою зуба борони є носок, якому притаманний ряд характеристик: твердість, загострення, кути входження в грунт, форма його перерізу. Кожен з цих чинників може впливати на ресурсно-якісні показники роботи. Похідними цього для виробника зубів є великі об’єми металу і енергозатрати на його переробку, для виробника сільськогосподарської продукції – це якісний обробіток ґрунту за оптимальних капіталовкладень, розумна альтернатива витратам на гербіциди і, як наслідок, отриманий врожай. Виробник чи споживач зубових борін інтуїтивно відчуває, що кожен з названих чинників може впливати на ресурсно-якісні показники роботи, але відповісти, як останні залежать від спільної дії характеристик, достовірно не може навіть фахівець. Тому спеціалістами УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і ТОВ «УКБТШ» започатковано роботу з аналізу конструкційних характеристик зубів і їх прискореної перевірки експрес-методом. Відповісти на поставлені запитання можуть два базових аспекти: перший – це синтез всієї інформації стосовно конструкційних особливостей роботи зуба, другий – надати коротку за часом, дієву, прийнятно достовірну методологію оцінювання впливу цих параметрів на абразивний знос. У статті висвітлено другий аспект, тобто проведено експериментальні дослідження восьми партій зубів, які підлягали абразивному впливу піскоструминною сумішшю. У процесі дослідження було запропоновано методологічні підходи до процедури випробувань, обробки і аналізу даних, а також їх порівняння.
Висновки. У статті досліджено ряд зубів борін різних конструкцій. Доведено, що носок є найбільш відповідальним елементом від усієї наявної робочої частини зуба. Визначено конкретні параметри зуба, які будуть визначати його ресурс в умовах абразивного зносу. Запропоновано експрес-метод випробувань абразивним зносом повітропіщаною сумішшю на піскоструминній установці, здійснено вибір контрольованих чинників та надано прогноз збереження працездатності різних зубів.

Ключові слова


Борони; Зуб; Різні конструкції зубів; Елементи зуба; Носок зуба; Ресурс; Абразивний знос; Збереження працездатності

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України. Сільське господарство України / Статистичний збірник 2017. – К., 2018.

Державна служба статистики України. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2016 році/ Статистичний бюлетень. – К., 2017.

Думич В. Огляд конструкцій та результати випробувань дисколапових агрегатів Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2018. Вип. 23(37). С 158-168.

Денисенко М., Опальчук А. Виготовлення зносостійких деталей робочих органів ґрунтообробних, кормозбиральних та посівних машин. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2014. Вип. 18(32). С. 104-113.

Войтюк Д. Г. та ін. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунки /За ред. проф., чл.-кор. УААН Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005.

Бурдега В. Ю. Обґрунтування параметрів борони з гнутоштабовими зубами / Автореферат дисертації канд. техн. наук. – Львів, 2004.

Голій О. В. Обґрунтування процесу та параметрів знаряддя для механічного знищення бур’янів у посівах цукрових буряків /Автореферат дисертації канд. техн. наук. – Глеваха, 2005.

Шустік Л. П. та ін. – Зуби борін. Прогноз впливу конструкційних особливостей параметрів на ресурс під час абразивного їх зношення Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Вип. 24(38).С 157-163.

Калькулятор об’єму еліпсоїда. Інтернет-ресурс.