БАЗА ДАНИХ ЯК МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЕНТОМОКУЛЬТУР

Автор(и)

Ключові слова:

Адаптивні технології, Вирощування ентомокультур, База даних, Система керування даними, Метод проектування.

Анотація

Виробництво ентомофагів є найбільш складною та вартісною складовою у напрямку суттєвого скорочення використання хімічних речовин, покращення якості сільськогосподарської продукції та зменшенню шкідливого впливу на довкілля і може бути реалізованим в сучасних умовах тільки через вдосконалення технологічного процесу, методів проектування і підходів до оцінки ефективності.
Метою досліджень є розроблення методу проектування технологій і комплексу устаткування, адаптованих до визначених природно-кліматичних умов, які забезпечать підвищення ефективності технологічних процесів вирощування ентомокультур.
Методи. Проектування сучасних технічних систем реалізацією методу морфологічного аналізу через створення інформаційної моделі (бази даних).
Результати. Розроблено інформаційну базу даних технічних засобів, призначених для реалізації технологій вирощування ентомокультур відкритого та закритого ґрунту. Методики та складові бази даних легко відтворюються та забезпечують надійний доступ до інформації, є сумісними і мають можливість перенесення з однієї системи в іншу. База даних здійснює комплексне наукове забезпечення адаптації технологій виробництва ентомологічних препаратів до природно-кліматичних, економічних та екологічних умов їх застосування.
Висновки. Створена база даних дала змогу структурувати інформацію щодо технічних засобів, необхідних для вирощування ентомофагів для кожного окремого процесу виробництва. Це спростило процес проектування лінії ентомологічного виробництва; дало змогу визначити зі всієї безлічі варіантів рішень допустимі, які задовольняють усі вимоги, які висуваються до технології, і мають найкращі показники під час використання продукції у зональних біотехнологічних системах біологізації землеробства, забезпечуючи можливість вибору енергоефективного обладнання з найбільш високою виробничою потужністю та мінімумом металоємності. Отримали змогу в автоматичному режимі розраховувати необхідну кількість сировини, матеріалів та обладнання для здійснення технологічних процесів вирощування ентомокультур з урахуванням стадій онтогенезу.

Біографії авторів

В. Бельченко, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН

канд. техн. наук, доц.

Н. Піщанська, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН

канд. техн. наук

В. Таргоня, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

д-р с.-г. наук

Посилання

Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово. – 2003. – 186 с.

Шванвич Б. М. Курс общей энтомологии. – М.: Советская наука. – 1949. – 893 с.

Щеголев В. Н. Сельскохозяйственная энтомология. – М.-Л.: Наука. – 1960. – 324 с.

Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. – М.: Мир. – 1995. – 730 с.

Сільськогосподарська техніка. Обладнання для вирощування ентомоакарифагів. Методи випробувань: СОУ 74.3-37-727:2009 / А. Барабаш, І. Беспалов, В. Дубровін, В. Клименко, М. Мельничук, Ю. Пташка, В. Роженко, В. Смоляр, В. Таргоня, О. Тонковид, Б. Шейкін, А. Шкляр, В. Ясенецький, Н. Ясинська. ‑ [Чинний від 2010–01–01] ‑ К.: Мінагрополітики України, 2009. ‑ 19 с. ‑ (Стандарт Мінагрополітики України).

Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – М.: Высшая школа. – 1980.- 416 с. 2. Бей-Биенко Г.Я., Асатур М.К., Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф., Машек А.А., Скорикова О.А. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии. – Ленинград: Колос. – 1968. –359 с.

Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: Агропромиздат. – 1986. – 320 с. 40

Ижевский С.С. Опыт массового разведения насекомых в зарубежных странах // В сборнике «Массовое разведение насекомых». ‑ Кишинев: Штиинца, 1981. ‑ С. 7 – 10.

Базы данных и компьютерная графика в зоологических исследованиях. С.Д. Степаньянц, А.Л. Лобанов, М.Б. Дианов (ред.). Труды Зоологического института РАН, том 269. – Санкт-Петербург: ЗИH РАH, 1997. 208 с.

Electronic databases of arthropods: methods and applications. O.M. Klyuchko1, Z. F. Klyuchko Biotechnologia acta, v. 11, № 4, 2018. С. 28-49.

Рубан М.Б., Антонюк С.І., Гончаренко О.І. та ін. Шкідники польових культур. Практикум. – К.: Урожай. – 1996. – 229 с.

Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях / Ю.А. Песенко. – М.: Наука, 1982. – 289 с.

Джонс Дж. К. Методы проектирования // Пер. с англ. – 2-е изд. доп. – М.: Мир,1986. – 326 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління