АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • Д. Калініченко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3689-3467
  • І. Роговський Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

Ключові слова:

Модель, Стохастичність, Адекватність, Оптимізація, Режим, Контроль, Комбайн.

Анотація

Мета. Залежно від постановки задачі оптимізації в статті представлено можливі різні варіанти її вирішення, включаючи такі, що передбачають зміни не тільки параметрів технічного стану зернозбиральних комбайнів, але й структури самого режиму технічного контролю щодо розроблення і використання різних комбінаторних і комплексних моделей з різними видами технічного контролю за фактичним технічним станом, що може бути пов’язано з необхідністю його безперервного або періодичного технічного контролю.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез інформаційних джерел, власні аналітичні викладки відповідно до сучасних теорій.
Результати. Поряд з критерієм граничної допустимої ймовірності відмови для визначення тривалості експлуатації комбайна між почерговими технічними контролями використовуються також економіко-математичні критерії. До  того ж вимоги до технічної готовності комбайна виконують роль обмеження. Тоді задача керування технічною готовністю зернозбирального комбайна під час експлуатації може бути формалізована за загальновідомим принципом, який представляє собою алгебраїчну суму добутку всіх можливих імовірностей втрати працездатності і збитків від простоїв комбайна. Доведено доцільність застосування методу визначення оптимальної періодичності технічного контролю зернозбиральних комбайнів за заданих параметрів інтенсивностей відмов, трудомісткістю технічного контролю і відношення затрат у разі відмови до затрат на технічний контроль, що допомагає мінімізувати значення величини сукупної оптимізаційної функції забезпечення технічного готовності комбайна і забезпечить оптимальне керування цим процесом.
Висновки. Запропонованим методом експериментальні дані про наробіток на відмову зернозбирального комбайна можуть бути перераховані на нові умови експлуатації під час співставлення даних лабораторних випробувань з даними реальної експлуатації, що значно спрощує задачу забезпечення технічної готовності комбайнів з урахуванням умов машиновикористання.

Біографія автора

І. Роговський, Національний університет біоресурсів і природокористування України

канд. техн. наук

Посилання

Masek J., Novak P., Jasinskas A. Evaluation of combine harvester operation costs in different working conditions. Proceedings of 16th International Scientific Conference “Engineering for rural development”. Jelgava, Latvia, May 24-26, 2017, Latvia University of Agriculture. Faculty of Engineering. Vol. 16, pp. 1180-1185.

Rogovskii I., Grubrin O. Accuracy of converting videoendoscopy combine harvester using generalized mathematical model. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Science of Ukraine. Series: technique and energy of APK. Kyiv, Ukraine. vol. 298, 2018, pp. 149-156. doi: 10.31548/me.2018.04.149-156.

Viba J., Lavendelis E. Algorithm of synthesis of strongly non-linear mechanical systems. In Industrial Engineering – Innovation as Competitive Edge for SME, 22 April 2006. Tallinn, Estonia, pp. 95-98.

Luo A.C.J., Guo Y. Vibro-impact Dynamics. Berlin: Springer-Verlag, 2013. 213 p.

Astashev V., Krupenin V. Efficiency of vibration machines. Proceedings of 16th International Scientific Conference “Engineering for rural development”. Jelgava, Latvia, May 24-26, 2017, Latvia University of Agriculture. Faculty of Engineering. Vol. 16, pp. 108-113.

Zagurskiy О., Ohiienko M., Rogach S., Pokusa T., Titova L., Rogovskii I. Global supply chain in context of new model of economic growth. Conceptual bases and trends for development of social-economic processes. Monograph. Opole. Poland, 2018, pp. 64-74.

Drga R., Janacova D., Charvatova H. Simulation of the PIR detector active function. Proceedings of 20th International conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016), July 14-17, 2016, E D P Sciences, 17 Ave Du Hoggar Parc D Activites Coutaboeuf Bp 112, F-91944 Cedex A, France, vol. 76, UNSP 04036.

Novotny J. Technical and natural sciences teaching at engineering faculty of FPTM UJEP. Proceedings of 15th International Scientific Conference “Engineering for rural development”. Jelgava, Latvia, May 23-25, 2016, Latvia University of Agriculture. Faculty of Engineering. Vol. 15, pp. 16-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування