Обґрунтування утилізації гнойових відходів тваринництва методом пришвидшеного компостування

С. Постельга, О. Тонковид, З. Погоріла

Анотація


Мета досліджень – підвищити ефективність знезараження гнойових відходів тваринництва та перероблення їх у високоякісні біологічно активні органічні добрива завдяки розробленню техніко-технологічного рішення пришвидшеного компостування на відкритих майданчиках.
Методи досліджень: дослідження здійснювали на основі екосистемного підходу згідно зі сформульованими напрямками в результаті теоретичного аналізу. Апробацію розробленого техніко-технологічного рішення виконували експериментально, хімічний аналіз отриманого кінцевого продукту переробки гною здійснювали лабораторним методом.
Результати досліджень: проаналізовані методи біологічного знезараження гнойових відходів.
Наведені фази технологічного процесу методу біотермічного компостування та основні параметри і фактори, які впливають на його пришвидшення.
Описане розроблене техніко-технологічне рішення раціональної утилізації гнойових відходів з ферми ВРХ з виробництвом органо-дефекатних біологічно активних добрив.
Наведено розрахункову економічну ефективність та результати апробації розробленого техніко-технологічного рішення.
Висновки: відмічено негативний вплив вторинних відходів тваринництва і птахівництва на довкілля та екологію;
- визначено, що найбільш розповсюдженим та раціональним способом утилізації гнойових відходів для промислових виробників продукції тваринництва є метод компостування гною на відкритих майданчиках;
- розроблено техніко-технологічне рішення раціональної утилізації гнойових відходів на великих фермах і комплексах методом пришвидшеного компостування на відкритих майданчиках, яке забезпечує повне знезараження гною від патогенної мікрофлори, збудників інфекційних захворювань та насіння бур’янів та отримання високоякісних біологічно активних органічних добрив;
- розрахунок економічної ефективності техніко-технологічного рішення показав його високу рентабельність.


Ключові слова


Аерація; Гнойові відходи; Зволоження; Знезараження; Мікробні препарати; Органічні добрива; Пришвидшене компостування; Утилізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Постельга С. Законодавчі ініціативи і пропозиції щодо поводження з побічними продуктами тваринництва і птахівництва / С. Постельга, О. Тонковид // Техніка і технології АПК. – 2018. - № 7. – С. 21 – 26.

Розроблення техніко-технологічних рішень для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва та птахівництва відповідно до Закону «Про вторинні продукти тваринного походження». Проміжний звіт про НДР (тема 4.16) / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2018. – 125 с.

Центило Л.В. Органічні добрива для сучасних систем землеробства: монографія. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 260 с.

Виробництво та використання органічних добрив: Монографія / І.Ф. Шувар, В.М. Сендецький, О.М. Бунчак, В.С. Гнидюк, Л.В. Центило та ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – 596 с.

Ковалев Н.Г. Новые технологии получения высококачественных удобрений и кормовых добавок / Н.Г. Ковалев, Б.М. Малинин и др. – Тверь, 2000. – 32 с.

Розроблення техніко-технологічних рішень для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва та птахівництва відповідно до Закону «Про вторинні продукти тваринного походження». Проміжний звіт про НДР (тема 4.16) / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2017. – 99 с.

Розроблення техніко-технологічних рішень для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва та птахівництва відповідно до Закону «Про вторинні продукти тваринного походження». Заключний звіт про НДР (тема 4.16) / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2019. – 78 с.

Гоотас Х. В. Компостирование/ Х. В. Гоотас, В. Харольд // Изд. Всемирной организации здравохранения, Женева, 1956. – 361 с.

Ковалев Н. Г. Теоретические основы биоферментации. / Н. Г. Ковалев, Г. Ю. Рабинович, Б. М. Малинин. – Тверь, 2000. – 36 с.

Павленко С. І. Аналіз обгрунтування технологічних процесів компостування сільськогосподарських відходів тваринного походження / С. І. Павленко, О. О. Ляшенко, Я. М. Лисенко, В. І. Харитонов // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – 2011. - № 9. – С. 94 – 104.