ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ДЕСТРУКТИВНИМ ПРОЦЕСАМ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

Деградація ґрунту, Агросинергетика, Гумус, Мікробіологічні препарати, Біодеструктори, Комплексний підхід, Системні агротехнологічні рішення, Родючість ґрунту.

Анотація

Метою дослідження є визначення основних шляхів протидії деструктивним процесам, які відбуваються на землях сільськогосподарського призначення, формулювання системних агротехнологічних рішень з планового відродження родючості ґрунтів. У роботі проаналізовано передумови та причини негативних явищ, які відбуваються на землях сільськогосподарського призначення протягом останніх десятиліть, визначено ключові проблеми рослинництва та концептуальні підходи їх подолання.
Методами дослідження є опрацювання експериментальних даних, отриманих під час проведення багаторічних лабораторних та польових дослідів.  
Результатами досліджень є обгрунтування доцільності використання послідовних біотехнологічних кроків з оптимізації захисту та живлення рослин з обов’язковим застосуванням біологічних комплексів, які мають властивості поліпшувачів та деструкторів ґрунту, для відновлення біологічного потенціалу сільськогосподарських земель, активації природного біозахисного екрана та підвищення ефективності дії грунтово-поглинального комплексу агроценозу  загалом. Системне поєднання переваг енергоощадних технологій обробітку ґрунту та сучасних біотехнологічних рішень з оптимізації живлення та захисту рослин створюють ефект  «агросинегетичного вибуху», здатного малими збуреннями, які резонують з природно-кліматичною суперсистемою та структурною базою рослинництва, отримувати позитивний результат, нелінійно пов’язаний з рівнем безпосередніх витрат.
Висновками дослідження є практичні рекомендації використання системних біотехнологічних заходів з «агросинергетики» та коригування наявних технологічних принципів захисту й живлення сільськогосподарських культур, інтеграції нових обов’язкових біотехнологічних процедур з відновлення родючості ґрунту, що дає можливість не тільки зупинити руйнівні процеси з деградації ґрунтів, а й зробити виробничий процес вирощування рослин керованим і високоприбутковим, створює умови для адаптації сільськогосподарських культур до незворотних змін клімату з поступовим нарощуванням потенціалу агроценозу до секвестрації парникових газів.

Біографії авторів

М. Павлишин, НТУУ КПІ ім. І. Сікорського

д-р техн. наук, проф.

Л. Білявська, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

д-р біол. наук

В. Гусар, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

А. Литовченко, ТОВ «Інноваційна компанія Біоінвест-Агро»

канд. екон. наук

Посилання

Охорона грунтів: Підручник / М. К. Шикула, О. Ф. Гнатенко, Л. Р. Петренко, М. В. Капштик. – 2-ге вид., випр. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 398 с.

Біосфера і агротехнології, інженерні рішення/ В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар// за редакцією В. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2015. – 228 с.

Біологічно активні речовини в рослинництві / З. М. Грицаєнко, С. П. Пономаренко, В. П. Карпенко, І. Б. Леонтюк // за редакцією З. М. Грицаєнко; - К.: Нічлава, 2008. – 352 с.: іл. 35.

Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография / Г. А. Иутинская, С. П. Пономаренко, Е.И. Андреюк и др.; Под общей ред. Г. А. Иутинской, С. П. Пономаренко. – К.: Ничлава, 2010. – 464 с.: ил.

Фітозахисні та рістрегулювальні властивості метаболітних препаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів / Л. О. Білявська, B. Є. Козирицька, Ю. В. Коломієць, О. А. Бабич // Доповіді НАН України, 2015. - С. 131-137.

Мікробні препарати для рослинництва: Методичні рекомендації / Г. О. Іутинська, Л.О. Білявська, Н. О. Леонова, А. М. Литовченко та ін. // Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, - К.: 2017 – 83 с.

А. Литовченко, М. Павлишин, В. Гусар. Стратегії та інструменти формування інвестиційної привабливості українських чорноземів // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства: зб. наук. пр. / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.- Дослідницьке, 2018.- Вип. 22 (36).- с. 141-150.

http://agroportal.ua/ua/publishing/lichnyi- vzglyad/degradatsiya-pochv-v-ukraine-tochka-otscheta-k-nulyu/

https://superagronom.com/news/2870-degradatsiya-gruntiv-ye-seryoznoyu-problemoyu-dlya-ukrayini

https://ua.interfax.com.ua/news/general/ 549272.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління