ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МІЦНОСТІ ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ ПРИСТРОЇВ СІЛЬСЬКОГОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ВАНТАЖНОЇ ТЕХНІКИ

О. Митрофанов, М. Подольський, І. Лілевман, О. Лілевман

Анотація


Тягово-зчіпні пристрої (ТЗП) розраховані на передачу великих поздовжніх і значно менших вертикальних сил, що є їхньою головною функціональною особливістю. Такі механізми повинні бути високонадійними, забезпечувати відповідні кути складання зчіплюваної техніки, можливість швидкого і безпечного зчіплювання-розчіплювання, амортизацію динамічних навантажень під час руху транспортного агрегата. Конструкційне виконання тягово-зчіпних пристроїв істотно впливає на такі найважливіші експлуатаційні якості  зчіпки трактора з причепами та  причіпними машинами як керованість, курсова стійкість, маневреність, плавність ходу, прохідність, надійність і безпека. На відміну від інших механізмів, де недостатня надійність може позначитися тільки на якості роботи, випадки самовільного розчеплення агрегата на ходу супроводжуються нерідко тяжкими аваріями та спричиняють великі матеріальні збитки. Надійність вузла визначається двома факторами: міцністю окремих деталей зчіпних пристроїв, які сприймають поштовхи та удари, та безвідмовною роботою замкових та запобіжних пристроїв, які не допускають самовільного розчеплення.
Мета. Розглянути спосіб визначення характеристик міцності елементів тягово-зчіпних пристроїв причепів і причіпних машин із застосуванням засобів комп’ютерного моделювання та оцінити придатність його застосування в практиці проектування і випробувань сільськогосподарської техніки.
Методи досліджень: теоретичні з використанням обчислювальної техніки, аналіз умов роботи, порівняння показників міцності з вимогами, які відповідають силовому навантаженню та особливостям єксплуатаційного середовища.
Результати. Моделюванням ком’ютерним програмним забезпеченням виконано аналіз міцності дишла та зчіпної петлі тракторного причепа під час дії поздовжнього розтягувального зусилля, величина якого розрахована відповідно до нормативно-методичних документів з проведення випробувань. За результатами встановлено величини коефіцієнта запасу міцності та поздовжньої деформації дишла та зчіпної петлі, а також підтверджена придатність способу комп’ютерного розрахунку цих показників на етапах проектування та випробувань сільськогосподарської техніки.
Висновки. Під час виконання роботи апробовано спосіб теоретичного прогнозування та визначення міцності вузлів тягово-зчіпних пристроїв причепів і причіпних машин із застосуванням засобів комп’ютерного моделювання. Підтверджена придатність та актуальність його застосування на стадіях проектування і випробувань транспортних засобів та машин сільськогосподарського і лісогосподарського призначення.

Ключові слова


Транспорт; Трактори; Причепи; Причіпні машини; Тягово-зчіпні пристрої; Дослідження на міцність; Моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Щукин М. М. Сцепные устройства автомобилей и тягачей. Конструкция, теория и расчет. / М. М. Щукин. - М. : Машгиз, 1960. - 211с.

Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/- Назва з екрана.

Цема Т. Дослідження оновлених вимог щодо технічної безпеки сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів / Т. Цема, Л. Лисак // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2018. Вип. 23 (37). С. 73-82.

Цема Т. Імплементація оновлених європейських вимог щодо сільсько-господарських та лісогосподарських транспортних засобів в законодавство України / Т. Цема, С. Афанасєва, Л. Лисак // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Вип. 24 (38). С. 72-83.

ДСТУ 7464:2013 Пристрої причіпні сільськогосподарських машин. Типи, основні розміри та розташування. - Введ. 2014-09-01 - Київ. : Мінеконом розвитку України, 2015.

ДСТУ 7819:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним устаткованням. Ме-тоди випробування. - Введ. 2016-04-01 - Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016.

М 06:2018 Методика статичного випробування зчіпних петель тракторних причепів та причіпних сільськогосподарських машин. - Введ. 2019-07-12. - Херсон : ПФ УкрНДІПВТ ім.. Л. Погорілого, 2018. - 7 с.