ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТEМ ЖИВЛEННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

В. Думич

Анотація


Мета досліджень полягає у визначенні ефективності різних систем живлення льону олійного в зональних умовах Західного Лісостепу.
Методи досліджень – польовий, лабораторний, візуальний та порівняльно-розрахунковий.
Для проведення досліджень було закладено ділянки з різними системами удобрення: ділянка І – контроль, без добрив; ділянка ІІ- традиційна система живлення - внесення мінеральних добрив в рядки (нітроамофоска 1,2 ц/га) одночасно із сівбою та підживлення льону олійного аміачною селітрою 0,5 ц/га у фазі “ялинка”; ділянка ІІІ -  органічна система живлення – обробка насіння препаратами Азотофіт (1 л/т), ХелпРост насіння (2 л/т) , МікоХелп (2 л/т), Липосам (0,3 л/т); внесення біопрепарату Граундфікс 5 л/га під передпосівний обробіток ґрунту; дворазове позакореневе внесення біопрепаратів Азотофіт (0,1 л/га), ХелпРост ріпак (1 л/га), ХелпРост бор (1 л/га), ОрганікБаланс (0,4 л/га), ФітоХелп (0,4 л/га) і Липосам (0,3 л/га) у фазах “ялинка” та бутонізації; ділянка ІV - інтегрована система живлення – традиційна система живлення + перше і друге позакореневе біопрепаратами  за такою ж схемою як на ділянці III.
Для контролю кількості бур’янів на всіх ділянках у фазі «ялинки» вносили гербіциди. Для знищення шкідників на двох ділянках І, ІІІ та IV було проведено обприскування посівів інсектицидом, а на ділянці ІІ біоінсектицидом Бітоксибацилін-БТУ (7 л/га).
Висновки. Застосування інтегрованої системи живлення льону олійного дозволило одержати  врожайність насіння 16,71 ц/га та прибуток 4114 грн/га. На ділянці з органічною системою живлення врожайність насіння - 12,52 ц/га, а прибуток 2790 грн/га.

Ключові слова


Дослідження; Система живлення; Льон олійний; Врожайність; Ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалено О. Влияние различных систем выращивания, обробобки, растительных остатков, микроудобрений и бактериальных препаратов на биометрические показатели и урожайность льна масличного. /О. Коваленко, М. Федорчук, М. Корхова, В. Думич // Мaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova CHIŞINĂU, 2018. - С. 47-51.

Думич В. Дослідження ефективності застосування біопрепаратів у технології вирощування льону олійного.Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Вип. 24(38). С. 296-301.

Кожушко М. Ефективність застосування біопрепаратів у технологіях вирощування сільгоспкультур в Західному регіоні України. / Кожушко М., Сало Я., Думич В., Куліш О., Шмерко О. // Техніка і технології АПК - 2016. - № 5. - С. 37-42. - Бібліогр.: с. 42.

Wplyw biologicznej ochrony lnu oleistego na ograniczenie wystepowania fuzariozy jakosc plony. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – https://www.researchgate.net/...LNU.../WPLYW-BIOLOGIC.)

Heller, K.Andruszewska, A.Wielgusz, K. Uprawa lnu oleistego metodami ekologicznymi. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0010-0023, 2010