МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСТОВІРИЗАЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Володимир Кравчук, А. Цулая, Г. Баранов, О. Комісаренко

Анотація


Розглянуто науково-математичний метод обґрунтування прогнозно правильних доведень за умов істинності часових рядів, отриманих як результати заздалегідь спрямованого прогнозу, або випробувань техніко-технологічних рішень в умовах прояву гетерогенних факторів навколишнього середовища.
Мета роботи. Полягає у розробленні математичного апарату встановлення ефекту достовірності процедур прогнозування футурологічних показників згідно з формалізованими описами закономірних процесів моделювання за результатами спланованих випробувань аграрної техніки та технологій.
Методи аналізу та синтезу з покроковими доведеннями правильних висновків прогнозу за умов істинності результатів випробувань базуються на критеріях достовірності, інваріантності асимптотичної збіжності результатів натурно-фізичного та математичного системо-аналогового моделювання.
Висновок. Науковий результат у вигляді математичного закону, закономірності, функціональної залежності виконується завжди достовірно, але за чітко означених умов фіксації у формалізованих описах: об’єктів складної динамічної системи; фактів гетерогенного впливу зовнішнього нестаціонарного середовища; процесів  реагування і змін в означеній сфері взаємодії та синергетики.

Ключові слова


Аграрна наука; Системологія; Достатня умова знань; Планування; Випробування; Вимірювання; Моделювання; Прогнозування.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Погорелый Л. В., Анилович В. Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно – методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин. – К.: ”Феникс”, 2004. – 208с.

Погорелый Л. В. Инженерные методы испытаний сельскохозяйственных машин. - К.: Техніка, 1991.- 157 с.

Погорелый Л. В. Повышение эксплуатационно-технологической эффективности сельскохозяйственной техники. - К.: Техніка. 1990.- 176 с.

Кравчук В. Науково-випробувальні дослідження: адаптація до часу. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2016. Вип. 20(34). С.4-8

Кравчук В. І. Науково-випробувальні дослідження-орієнтири машинобудівника та аграрія / В. І. Кравчук// Техніка і технології АПК. – 2016. - №3. – С.6-10.

Кравчук В. І. Біосфера агротехнології, інженерні рішенні / В. І. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар: за редакцією В. І. Кравчука // Міністерство аграрної політики та продовольства України: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке.-2015.-239с.

Кравчук В. І. Інтелектуалізація процесів визначення прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин / В. І. Кравчук, М. Павлишин, В. Гусар // Техніка і технології АПК. - №4. – 2015. – с.8-11.

Организация эффективного использования машинно-тракторного парка / Л. И. Кушнарев, С. Л. Кушнарев, А. В. Чепурин, Е. Л. Чепурина // Учебник для вузов. Под. ред. д.т.н. Л. И. Кушнарева. – М.:ФГНУ «Росинформтех».-2015.-245с.

О проблеме машиноиспользования в сельском хозяйстве / Студопедия. [Электронный ресурс] URL:https://studopedia.ru/8_171397_o-probleme-mashino-ispolzovaniya-v-selskom-hozyaystve.html (Дата обращения: 08.05.2018).

Farm machinery management information system / S. Fountas, C. G. Sorensen, Z. Tsiropoulos, C. Cavalaris, T. Gemtos // Computers and Electronics in Agriculture.-Vol. 110.-2015.-P.131-138.

Real-time Monitoring System of Agricultural Machinery Operation Information Based on ARM11 and GNSS / M.Xiang, S. Wei, M. Zhang, M. Z. Li. // IFAC-PapersOnLine/-Vol. 49, Issue 16.-2016.-P.121-126.

СТ РК 12.005-2003. Комплект приспособлений для контроля технического состояния и настройки сельскохозяйственных машин. Технические условия. Введ.2003.13.10. -Астана, 2003.-24с.

Кравчук В. І. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2018. Вип. 22(36). С. 27-34.

Кравчук В. І. Методологія та метрологічні основи функціональної стійкості агровиробництва в умовах ризикованого землеробства / В. І. Кравчук, Г. Л. Баранов, О. М. Прохоренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технології для сільського господарства України: Зб.наук.пр. УкрНДІПВТ. Дослідницьке, - 2015. – Вип.19(33). – с.22-31.