ДО ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

Н. Сердюченко, М. Новохацький, О. Бондаренко, І. Гусар

Анотація


Довготермінові прогнози врожайності є орієнтовними, проте вони мають важливе практичне значення, оскільки дозволяють завчасно визначити доцільність сівби тієї чи іншої культури, вирішити задачі оптимізації структури посівних площ та ряду інших організаційних і стратегічних питань.
Метою роботи є висвітлення результатів оцінки точності виконаних в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого прогнозів врожайності основних польових культур з різною завчасністю впродовж вегетаційного періоду
Методи. Оцінку точності прогнозів виконано обчисленням відносної похибки за стандартними методами статистичного аналізу.
Результати з оцінки точності виконаних в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого прогнозів врожайності основних польових культур у 2015-2018 роках свідчать про задовільну точність розроблених прогнозів на рівні держави. Скажімо, станом на кінець травня, точність прогнозування для пшениці склала 93-98 %, ячменю – 91-97 %, вівса – 93-98 %, соняшника – 94-99 %, цукрових буряків – 90-97 %. Найнижчою виявилася точність прогнозування врожайності кукурудзи, що в різні роки коливалася в межах 80-92 %. Найвища точність пізніх польових культур відмічалася у липневому прогнозі, а для основної маси зернових і зернобобових культур – у травневому. Для узагальненої групи зернових та зернобобових культур середня похибка прогнозування у січні склала 7,1 %, у травні – 5,2 %, а у липні відповідно 5,7 %.
Висновки. Представлені результати свідчать про задовільну точність виконаних в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого прогнозів врожайності основних польових культурна рівні держави. Проте неможливість довгострокового передбачення агрометеорологічних умов розвитку культур завжди вноситиме свою похибку і якщо період завбачення складає декілька місяців, то уникнути цієї похибки вдається лише в роки, коли агрометеорологічні умови близькі до норми, яка закладається у модель.

Ключові слова


Прогноз врожайності; Точність прогнозів; Польові культури.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кравчук В. І. Основи методології моніторингу агроресурсів та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур за проектом MARS. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. Вип. 13(27). Книга 2. С.3-14.

Note on the Crop Yield Forecasting Methods / R.K. Singh, T.R. Singh and U. Kaushal // Asian Journal of Agricultural Research. Volume 13 (1): 1-5, 2019. https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=ajar.2019.1.5

Use and relevance of European Union crop monitoring and yield forecasts / Marijn van der Velde, Irene Biavetti, Mohamed El-Aydam, Stefan Niemeyer, Fabien Santini, Mauritsvan den Berg // Agricultural Systems. Volume 168, January 2019, Pages 224-230.

Higgins, Sarah (2015) Limitations to seasonal weather prediction and crop forecasting due to nonlinearity and model inadequacy / PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE) / http://etheses.lse.ac.uk/3191/

Куссуль Н. Оценка состояния растительности и прогнозирование урожайности озимых культур Украины по спутниковым данным / Куссуль Н., Ильин Н., Скакун С., Лавренюк А. [Електронний ресурс] // International Book Series «Information Science and Computing» – С 103–109. – Режим доступу до матеріалу: http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-03/IBS-03-p16.pdf

Кравчук В. І. Прогнозування врожаїв в Україні (Пілотний проект та його реалізація) / Кравчук В. І., Шевченко А. О., Сердюченко Н. М // Техніка і технології в АПК. – 2011. – №3. – С. 12-21.

Кравчук В. Моделювання врожайності ярих зернових культур з використанням даних ДЗЗ. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2013. Вип. 17(31). Книга 2. С. 4-16.

Сердюченко Н. Моделювання врожайності кукурудзи з використанням даних ДЗЗ / Сердюченко Н., Сайдак Р. // Меліорація і водне господарство. Зб наук. праць 2013, вип. 101. С – 32-41.

Електронний ресурс / https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins