ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО ГРУНТООБРОБНО-ПОСІВНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ СІВБИ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР

Автор(и)

Ключові слова:

Системо-аналогова модель, Комбінований ґрунтообробно-посівний агрегат, Тарілчастий розсіювач, Рівномірність розсіювання, Управління процесом висіву.

Анотація

Мета. У статті наведена системо-аналогова модель функціонування технологічного процесу комбінованого ґрунтообробно-посівного агрегата, яка представлена математичними моделями.
Методи досліджень. Теоретичні дослідження виконано з використанням положень, законів і методів класичної механіки, математики та статистики.
Результати. У статті запропоновано  перспективну технологію для сівби сидеральних культур та доцільність  використання комбінованих ґрунтообробно-посівних агрегатів (КГПА).
Для моделювання КГПА нами запропонована концепція та системо-аналогова модель функціонування технологічного процесу як два функціональні блоки: блок технологічності (установлена норми висіву зі зміною швидкості агрегата)  та блок якості висіву (рівномірність висіву визначеними параметрами насіннєпровода і тарілчастого розсіювача).
Дослідження параметрів функціональних блоків представлено математичними моделями КГПА (миттєвої швидкості машинно-тракторного агрегата Vаг в координатах місцерозташування, динамічних параметрів висівного апарата котушкового типу на кожній і-й ділянці та динаміки руху насіння по насіннєпроводу).
На основі аналітичних розрахунків визначено величину ділянки розсіювання хпад, щільності розподілу насіння по ширині та напрямку руху агрегата f (x, y) залежно від швидкості повітронасіннєвої суміші Vпн і конструкційних параметрів тарілчастого розсіювача: кутів розкриття нижньої пластини розсіювача  та висоти його установки НД на агрегаті.
Параметри узгоджені між собою як схема взаємодії функціональних блоків технологічності та якості висіву. Представлено принципи синергетичного синтезу показників комбінованого ґрунтообробно-посівного агрегата та складові функціоналів технологічності (F1) і якості (F2). Запропонована схема управління технологічними процесами в лабораторних і польових дослідженнях.
Висновки. На основі досліджень запропоновано базу для моделювання та проектування комбінованих ґрунтообробно-посівних агрегатів дрібнонасіннєвих сидеральних культур.

Посилання

М. Новохацький. Н. Нілова. П. Погорілий. Сидерати біологічний фактор відтворення родючості грунту. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2015. С. 382-394.

Шустік Л., Гайдай Т. Пошук альтернативних енергоощадних технологій і дослідження для посіву дрібнонасіннєвих культур. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2012. Вип. 16(30). Книга 2. С. 116-119.

Емельянов А. М., Щитов С. В., Фролова Г. Н. Математическое моделирование исследования криволинейного движения трактора МТЗ-82 со сдвоенными колесами. Благовещенск. Дальневосточный аграрный вестник. Вып. №1/2007. С. 101-109.

Аніскевич Л. В. Модель функціонування машини в системі точного землеробства. Сб. научн. труд. Керченского морского техн. института «Механизация производственных процессов рыбного хозяйства. промышленных и аграрных предприятий». Вып. 1. Керчь. 2001. С. 112-118.

Погорелый Л. В., Сысолин П. В. Почвообрабатывающие и посевные машины. история. машиностроение. конструирование. Київ. Феникс. 2005. 264 с.

Молофеев В. Ю. Математическая модель движения семян по семяпроводу. Москва. Достижения науки и техники АПК. №4. 2007. С. 3-6.

Бузенков Г. М., Ма С. А. Машины для посева сельскохозяйственных культур. Москва. Машиностроение. 1976. 279 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування