ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗСІЮВАННЯ ЧАСТИНОК ГРАНУЛЬОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

В. Шарко, А. Цулая

Анотація


Метою роботи є проведення числових розрахунків на базі розробленої раніше комплексної моделі процесу розсіювання частинок гранульованого середовища, яка більш адекватно моделює цей технологічний процес. Модель враховує взаємну механічну взаємодію частинок, їх зіткнення з елементами конструкції пристрою розсіювання, вплив повітряного потоку на швидкість перемещіщення частинок, а також вплив дії на частинки гравітаційного поля та вібрації елементів конструкції. Числове моделювання дає можливість більш точно дослідити вплив технічних параметрів елементів конструкції розсіювання та зовнішних факторів на розподілення частинок по поверхні без проведення натурних експериментів.
Методи дослідження: теорія моделювання, фізика гетерогенних явищ, просторово-часова динаміка, математична статистика.
Результати дослідження. На базі розробленої комплексної моделі проведено числове моделювання процесу розсіювання гранульованих частинок деякими варіантами конструкції засобів розсіювання та оцінювання отриманих результатів методами математичної статистики.
Висновки. Статистичне оцінювання результатів числового моделювання процесу розсіювання гранульованих частинок в деяких варіантах пристроїв дало можливість визначити закони розподілення частинок на поверхні, які є характерними для даних конструкцій.

Ключові слова


Комплексне моделювання; Динаміка процесу; Гранульоване середовище; Закон розподілення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Шарко В. Комплексное моделирование влияния конструктивных и внешних факторов на динамику гранулированных частиц в процессе рассеивания. Cб. науч. трудов УкрНИИПИТ им. Л.Погорилого. Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины., Дослидницкое, 2019. Вып.24 (38), С.63-71

Шарко В. Моделирование процесса взаимодействия частиц гранулированной среды при рассеивании. Cб. науч. трудов УкрНИИПИТ им. Л.Погорелого. Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины, Дослидницкое, 2018. Вып.23 (37), С.102-111

Вайсберг Л. А. Механика сыпучих сред при вибрационных воздействиях: методы описания и математического моделирования/ Вайсберг Л. А., Демидов И. В., Иванов К.С.//-Ст-П.: Обогащение руд, № 4, 2015. -С.21-34

Ивченко Г. И., Медведев Ю. И. Введение в математическую статистику. -М.: Наука, 2010. -601c.

Hubert W. Lilliefors. On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, Vol. 62, No. 318. Jun., 1967.-P.399-402