СТВОРЕННЯ АДАПТОВАНИХ ДО ВИМОГ ЄС СІМЕЙНИХ МОЛОЧНИХ ВІВЦЕФЕРМ

Автор(и)

Ключові слова:

Вівці, Вівцематки, Виробництво баранини, Виробництво молока овечого, Нормативні вимоги Європейського Союзу, Овече молоко, Сімейні молочні вівцеферми, Тваринницькі будівлі.

Анотація

Мета досліджень – нарощування виробництва молока овечого завдяки створенню адаптованих до нормативних вимог ЄС ефективних сімейних молочних вівцеферм.
Методи досліджень. У процесі розроблення сучасних сімейних молочних вівцеферм найважливішим є формування об’ємно-планувальних  рішень будівель, спираючись на вихідні критерії створення таких ферм. Особливу увагу звертають на габаритні розміри  будівель, їхню ширину, довжину і висоту, на технологічні площі, тобто на площі приміщення у розрахунку  на одну голову овець різних статевих та вікових груп та інші технологічно обумовлені параметри з урахуванням нормативних вимог ЄС. Суттєве значення  має раціональний вибір будівельних матеріалів, машин і обладнання для тваринницьких будівель та об’єктів інфраструктури сімейних молочних вівцеферм. Важливо зосередити увагу на технологічних аспектах функціонування молочних вівцеферм, які включають роздачу кормів, напування, прибирання гною, створення мікроклімату в приміщенні, зооветеринарне обслуговування, використання вигульних майданчиків, оснащених навісами тощо. Не останню роль  відіграють і питання  оптимального поєднання  використання сучасних технічних засобів і знарядь та скорочення  до мінімуму загальних витрат на створення сімейних вівцеферм.
Результати досліджень. Створення сімейних молочних вівцеферм ґрунтується на таких складових: відносна дешевизна тваринницьких будівель і об’єктів інфраструктури ферм; відповідність технологічних і технічних характеристик тваринницьких об’єктів нормативним вимогам ЄС; ефективність виробництва продукції. Під час розроблення технічного та технологічного рішення сімейної молочної вівцеферми були враховані ключові аспекти щодо нормативних вимог ЄС за такими напрямками: умови утримання овець; щоденний догляд та спостереження за поголів’ям; здоров’я тварин; годівля і напування; доїння; прибирання та утилізація гною; мікроклімат у тваринницькій будівлі; зооветеринарне обслуговування; проектування вівчарень; технологічне обладнання вівчарень; інші вимоги. Крім вищезазначеного, вівцеферми з виробництва овечого молока повинні бути оснащені доїльною апаратурою, обладнанням для очистки, охолодження та тимчасового зберігання молока, засобами миття та дезінфекції тощо. Технічні засоби, наприклад, двигуни, вакуумні насоси тощо розміщують в окремій кімнаті. Доять овець у доїльному залі, де передбачені станок для доїння вівцематок з підгодівлею їх концентрованими кормами, переддоїльний майданчик з розміщенням одночасно всіх дійних тварин певної технологічної групи, молочне відділення з охолоджувачем молока, водонагрівачем тощо. Враховуючи те, що вівці є стадними тваринами, в доїльному залі повинно бути декілька тварин одночасно. Розміри технологічних секторів залу – такі: довжина станка для доїння овець разом з годівницею для концентрованих кормів –
0,8-1,2 м, ширина – 0,4 м; висота огородження доїльного станка – 0,9-1,1 м;відстань між тваринами в доїльному станку – 30-40 см; ширина траншеї для оператора  – 1,2-2,0 м,а глибина – 0,8-1,1 м; площа приміщення молочного відділення – 8-20 м2; відстань від стіни до охолоджувача молока – 0,8-1,0 м.
Висновки. Адаптована до нормативних вимог Європейського Союзу сімейна молочна вівцеферма на 100 голів відрізняється такими характеристиками:
- об’ємно-планувальне рішення вівчарні аркової форми у поперечному перерізі має такі розміри: ширина – 7 м, довжина – 50 м, висота – 3,5 м;
- для будівництва споруд ферми використовують високотехнологічні будівельні матеріали: блоки фундаментні опорні, бетон,  металоконструкції, профіль покрівельний, полікарбонат прозорий покрівельний, дерево тощо;
- для створення належного мікроклімату у вівчарні розміщені впродовж гребеня будівлі вентиляційні клапани із жалюзі;
- у приміщенні вівцеферми раціонально розміщені статеві, вікові і технологічні групи овець з дотриманням нормативних вимог ЄС щодо технологічних площ;
- для роздавання кормів вівцям і видалення гною з вівчарні використовують енергетичний засіб – міні-трактор, агрегатований відповідними знаряддями;
- доять овець індивідуальною доїльною установкою типу УІД-20 у доїльному залі у двох доїльних станках, розділених траншеєю для оператора;
- для зберігання молока овечого використовують танк-охолоджувач молока;
- вигульні майданчики для овець обладнані навісом для їх захисту;
- на території сімейної молочної вівцеферми передбачено траншею для заготівлі силосу, навіс для зберігання сіна й соломи, гноєзбиральний майданчик тощо;
- для функціонування вівцеферми загальна річна потреба в кормах становить 706,6 ц к. од., тому для забезпечення вівцеферми власними кормами потрібно щорічно вирощувати кормові культури на площі 13,8 га земельних угідь;
- для створення сімейної молочної вівцеферми на 100 голів загальні капіталовкладення становлять 761,467 тис. грн, з них 361,452 тис. грн – будівництво ферми, 185,615 тис. грн – комплектування машинами і технологічним обладнанням, 214,4 тис. грн – витрати на закупівлю поголів’я. Орієнтовні витрати коштів у розрахунку на одне твариномісце становлять 7,6 тис. грн; рівень рентабельності виробництва продукції – 25 %; термін окупності створення сімейної молочної вівцеферми на 100 голів становить 4 роки; кількість членів сім’ї – 5 осіб; створення сімейної молочної вівцеферми на 100 голів потребує державної фінансової підтримки.

Посилання

Кравчук В. На шляху створення адаптованих до вимог ЄС сімейних вівцеферм / В. Кравчук, С. Постельга, В. Смоляр // Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Вип. 24 (38). С. 342-353.

Кравчук В. Технологічні аспекти щодо створення сімейних вівцеферм / В. Кравчук, С. Постельга, В. Смоляр // Тези доповіді ХІХ Міжнародної наукової конференції «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка Л. В. Погорілого та 150-річчю від дня народження професора К. Г. Шиндлера / ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»; 13.09.2019 р.

Milker. Melktechnik und Haldels. – Deutschland, 2012 – 6 s.

Kannenmelkanlage und melkmobil. – ITEC. – Deutschland, 2012 – 2 s.

Milking machines and farm equipments. – ENKA. – Türkiye. – 10 s.

Italia Portable Milking Machine. – Inter Puls. – 2013. – 11 s.

Смоляр В. Вівчарство: актуальність створення сімейних ферм / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 1. – С. 10-14.

Кравчук В. Адаптована до вимог ЄС сімейна вівцеферма на 25 голів / В. Кравчук, В. Смоляр, Л. Калмишева // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 2 – С. 7-15.

Смоляр В. Створення сімейної вівцеферми на 50 голів / В. Смоляр, В. Громадська, Л. Калмишева // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 3 – С. 29-32.

Systemy utrzymania owiec. Poradnik / Praca zbiorowa. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Dunskie Sluzby Doradztwa Rolniczego; 2004. – 50 s.

Директива ЄС 98/58 від 20 липня 1998 року стосовно захисту тварин, що утримують для сільськогосподарських потреб.

Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейського парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-20

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління