Про журнал

Збірник наукових праць Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України» «Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины» «Тechnical and technological aspects of development and testing of new machinery and technologies for agriculture of Ukraine» Збірник є рецензованим фаховим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Всім статтям надається цифровий ідентифікатор DOI.

Рік заснування: 1981

Програмні завдання: Забезпечення читачів інформацією про нові методи випробування, прогнозування й конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, дослідження та прогноз розвитку новітніх технологій в АПК, енергозбереження та альтернативну енергетику.

ISSN: Print 2305–5987; Online 2617–3778

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23283-13123 ПР від 24.05.2018 року

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020.

Спеціальність ДАК: технічні (спеціальність 133 - «Галузеве машинобудування») та сільськогосподарські (спеціальності: 201 - «Агрономія» та 208 - «Агроінженерія») науки.

Видання індексується: Index Copernicus та Google Scholar.

Наукометричні бази: http://www.crossref.org.

Електронні копії видання передано на зберігання: Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та представлено на сайті НБУВ, інформаційний ресурс «Наукова періодика України»

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: Змішаними мовами (українська, російська, англійська).

Засновник: Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

Головний редактор: Голуб Г., д-р техн. наук, професор (НУБіП України).

Голова редакційної ради: Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Заступник головного редактора: Новохацький М., канд.с.-г. наук (заступник директора УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Відповідальний секретар: Бабинець Т., канд. екон. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

Члени редколегії:

 • Алтыбаев А., д-р техн. наук, академік міжнародної академії інформатизації (КазНДІМЕСГ, Казахстан)
 • Баранов Г., д-р техн. наук, проф. (Національний транспортний університет)
 • Барвінченко В., д-р с.-г. наук, проф., (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Вахній С., д-р с.-г. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)
 • Ветохін В., д-р техн. наук, проф. (Полтавська ДАА)
 • Войтюк Д., канд. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (НУБіП України)
 • Гадзало Я., д-р с.-г. наук, акад. НААНУ (НААН України)
 • Занько М., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
 • Кангалов П., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева, Болгарія)
 • Камінський В., д-р с.-г. наук, проф., акад. НААНУ (ННЦ «Інститут землеробства НААНУ»)
 • Карпук Л., д-р с.-г. наук, проф.,( Білоцерківський НАУ)
 • Красовський Є., д-р. техн. наук, проф.(Люблінське відділення Польської академії наук, Польща)
 • Кюрчев В., д-р. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (Таврійський ДАТУ)
 • Лиховид П., канд. с.-г. наук (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)
 • Малярчук М., д-р с.-г. наук (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)
 • Махалек А., канд. техн. наук (Інститут сільськогосподарського машинобудування Праги, Чехія)
 • Михайлов Н., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева, Болгарія)
 • Ревенко І., д-р техн. наук, проф. (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Роговський І., канд. техн. наук, ((НУБіП України)
 • Ромащенко М., д-р техн. наук, проф, акад. НААНУ (Інститут гідротехніки і меліорації НААНУ)
 • Рубльов В., д-р техн. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)
 • Смоляр В., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Таргоня В., д-р с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Федорук Ю., канд. с.-г. наук, доцент ( Білоцерківський НАУ)
 • Фіала М., ., д-р с.-г. наук, проф. (Університет Мілана, Італія)
 • Чеботарьов В., д-р. техн. наук, проф., ( Білоруський ДАТУ, Білорусь)
 • Шевченко І., д-р техн. наук, д-р хабілітат (Польща), проф., чл.-кор. НААНУ (Інститут олійних культур НААНУ)
 • Шустік Л., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
 • Щепаняк Я., д-р техн. наук, проф. (Дослідницька мережа Лукасевич ПІМР, Польща)
 • Яцкул А., канд. техн. наук, доцент (Політехнічний Інститут UniLaSaalle, Франція)

Адреса редакції: 08654 Київська обл., Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вулиця Інженерна, будинок 5.

Телефон: Телефон/факс: 0(4571) 3-37-77, 3-34-44

Телефони: 0 (04571) 3-36-57, 3-41-35

E-mail: ndipvt@ukr.net

Поточний номер

Том 2 № 33(47) (2023): ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу розвитку новітніх технологій в АПК, їхнє впровадження та управління, наведено результати наукових досліджень у напрямку енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів і фахівців сільськогосподарського виробництва.

Опубліковано: 2024-04-22

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування

Новітні технології в АПК: дослідження та управління

Переглянути всі випуски