ВИПРОБУВАННЯ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ КУЛЬТИВАТОРІВ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

В. Думич

Анотація


Мета роботи: дослідження експлуатаційно-технологічних та агротехнічних показників сучасних культиваторів виробництва вітчизняних підприємств.  
Методи досліджень: аналітичні та експериментальні, польові, експлуатаційно-технологічні, агротехнічні, енергетичні дослідження.
Результати досліджень. Для обробітку ґрунту після оранки українські аграрії, зазвичай, зас­тосовують культиватори типу КПС, які оснащенні двома рядами стрілчастих або долотоподібних лап. Ці культиватори працюють в агрегаті із зубовими боронами і проводять розпушування, часткове подрібнення і незначне вирівнювання поверхні ґрунту. Після культивації для доведення показників кришіння, вирівняності, щільності посівного шару ґрунту до агротехнічних вимог фермери змушені застосовувати  агрегати передпосівного обробітку ґрунту.
Враховуючи потреби аграріїв, вітчизняні підприємства почали виготовляти культиватори з вищим рівнем комбінованості, які за один прохід полем підготовляють ґрунт для сівби насіння сільськогосподарських культур.  
Фахівцями нашої установи проведено випробування культиватора суцільного обробітку КПСП-4 і декількох моделей сучасних культиваторів українського виробництва – КПГД-4 і КПС-8 WILL HARVEST (ТзОВ “Агромаш-Калина”), КГН-4 “Поділля”  і КГУ-4,4 “Поділля” (ТОВ “Красилівагромаш”). Сучасні моделі вітчизняних культиваторів обладнані стрілчастими або долотоподібними лапами з S-подібними пружинними стійками, вирівнювачами, зубовими гребінками і котками.
Висновки. За результатами випробувань встановлено, що сучасні вітчизняні культиватори
мають вищі показники якості виконання технологічного процесу та приблизно однакові експлуатаційно-технологічні показники відповідно до культиватора типу КПС. Набір робочих органів сучасних культиваторів дає змогу культиватору виконувати розпушування, подрібнення, вирівнювання та ущільнення поверхневого шару ґрунту і готовити його до сівби за один прохід полем.


Ключові слова


Обробіток ґрунту; Культиватор; Конструкція; Показники; Випробування; Оцінка.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Протоколи державних випробувань: № 02 (1-2-2-2017); № 03 (1-3-2-2018); № 1864/0217-02-2014; № 2173-17/0208-2-17; № 2174 17/0209-2-17. – Магерів: Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Демидов С. Особливості конструкції та порівняльні характеристики культиваторів суцільного обробітку ґрунту вітчизняного виробництва /С. Демидов, М. Стародубцева, О. Ревтьо.// Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2015. – № 19 (33) - С. 183-195

Wektor. Kultywator dłutowy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.expom.com.pl/wektor.html

Аgregat uprawowy HENART kultywator 1,8 wał pojedynczy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gumtree.pl/a-maszyny-rolnicze/przemysl/

SEEDBED COMBINATION. Terrastar. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://terrastar_7151en.pdf