ТЕХНОЛОГІЯ STRIP-TILL ЯК ІНСТРУМЕНТ СЕКВЕСТРАЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Автор(и)

Ключові слова:

Традиційний обробіток ґрунту, Технологія Strip-till, Просапна сільськогосподарська культура, Парникові гази, Інтенсивність емісії, Секвестрація, Паризька кліматична Угода.

Анотація

Мета роботи – побудова моделі секвестрації парникових газів під час застосування технології Strip-till.  
Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез інформаційних ресурсів та аналітичні - побудова математичної моделі секвестрації парникових газів під час застосування технології Strip-till.  
Результати. Вибір технології обробітку ґрунту суттєво визначає інтенсивність процесів емісії і секвестрації парникових газів землями сільськогосподарського призначення. У статті розглянуто технологію Strip-till  як найбільш керовану діяльність під час  переходу від традиційного обробітку ґрунту до нульового. Акцентовано увагу на часткову емісію парникових газів на межі обробленої і необробленої поверхні поля. Проведені авторами розрахунки показують, що величина цієї емісії коливається від 0,1 до 0,15 т/га.
Важливою складовою скорочення викидів СО2 під час застосування технології Strip-till є
також зменшення спалювання дизельного палива майже на 40 %. Показано, що застосування технології Strip-till дозволяє зменшити емісію СО2 завдяки зменшенню витрат дизельного палива з 0,075 до 0,08 т/га.
Авторами запропоновано модель секвестрації парникових газів землями сільськогосподарського призначення під час застосування технології Strip-till  та наведено результати розрахунку величини секвестрації СО2 чорноземом звичайним за цієї технології.
Висновки. Запропоновано модель секвестрації парникових газів землями сільськогосподарського призначення під час застосування технології Strip-till. Наведено приклад розрахунку величини секвестрації СО2 чорноземом звичайним в умовах застосування технології смугового обробітку ґрунту.

Біографії авторів

Микола Павлишин, НТУУ КПІ ім. І. Сікорського

д-р техн. наук, проф.

Леонід Шустік, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. техн. наук

Посилання

ДСТУ 4976:2008 Охорона навколишнього природного середовища. Комплекс стандартів у сфері охорони ґрунтів.

ДСТУ ІSО 14031:2004 Екологічне керування настанови щодо оцінювання екологічної характеристики.

В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар Біосфера та агротехнології: інженерні рішення // Навчальний посібник. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2015. – 239 с.

В. Кисель Биологическое земледелие в Украине: проблемы и перспективы. Харьков: Штрих. – 2000. – 162 с.

Учебное пособие по оценке здоровья почвы: Изд-во Корнелл. унивеверситета США. – 2007. – 56 с.

Нулевая обработка почвы и окружающая среда. – Бразилия, DF.- 2002. – 115 с.

Д. Добряк Класифікація та екологічне використання сільськогосподарських земель. – К.: Наукова думка. – 2001. – 309 с.

В. Кравчук, М. Павлишин, В. Гусар Методологія досліджень агротехнологій з застосуванням математичних методів планування експерименту. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

№ 38363 від 11.05.2011 р.

В. Кравчук, М. Павлишин, В. Гусар Сучасні агротехнології та «гнучкі механізми» Кіотського протоколу // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 5(44). – с. 29-33.

Л. Шустік, В. Громадська, Л. Мариніна, Н. Негуляєва. В. Супрун Шляхи реалізації технологій смугового обробітку грунту в малих і середніх господарствах // Техніка і технології АПК. – 2017. –

№ 11– с.16–20.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління