Споживчі властивості тракторів John Deere на ринку України

Автор(и)

Анотація

Мета дослідження – викладення нових положень стосовно дослідження споживчих властивостей тракторів John Deere з оцінюванням їхньої експлуатаційної технологічності. Для досягнення поставленої мети виконані такі завдання: досліджено споживчі властивості тракторів; визначено доцільність використання в аграрному секторі різних типів і марок тракторів.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід до оцінювання споживчих властивостей та їхній порівняльний аналіз.
Результати дослідження. Застосування в конструкції тракторів контрольно-інформаційних систем, автоматизованих систем управління режимами роботи трактора та його елементів підвищує експлуатаційну технологічність з підвищенням його вартості. Залишається відкритим питання про доцільність використання в аграрному секторі України імпортних тракторів. У результаті дослідження встановлено, що для трактора К-701 його готовність до виконання робіт дорівнює Кг=0,75, а для John Deere 8430 наближається до одиниці Кг=0,96. За рівних умов перевищення термінів початку збирання зерна трактором К-701 на три доби призводить до підвищення втрат на 1/3 від передбачуваного валового збору. З погляду збільшення виходу валової продукції доцільно використовувати посівний агрегат з трактором John Deere 8430. Однак не можна однозначно стверджувати, що використання трактора John Deere 8430 завжди вигідно, оскільки сплата за кредитом цього трактора втричі перевищує сплату трактора К-701. Запропонована залежність, за якої можливе оцінювання доцільності використання в аграрному секторі різних типів і марок тракторів. У нормативно-технічній документації на трактори не передбачений показник рентабельності трактора, який може бути одним із основних під час оцінювання їхніх споживчих властивостей за показником надійності, який визначається під час експлуатаційних випробувань.
Висновок. На тракторному ринку України зараз найбільш затребувані потужні колісні трактори John Deere серії 8R, споживчі властивості яких оцінюються їхньою експлуатаційною технологічністю і якістю, яка характеризується зміною параметрів трактора під час експлуатації. Застосування на тракторах John Deere серії 8R контрольно-інформаційних і автоматизованих систем управління режимами роботи трактора та його елементів підвищує його експлуатаційно-технологічні властивості. Порівняння економічних показників роботи тракторів К-701 і John Deere 8430 з приблизно однаковою потужністю двигуна в умовах однієї агрофірми показали, що використання трактора John Deere 8430, порівняно з К-701, має негативну ефективність під час виконання однієї сільгоспоперації на прикладі сівбі зернових і позитивну — під час виконання різних сільгоспоперацій технологічного процесу обробки зернових культур. Для підвищення споживчих властивостей тракторів John Deere серії 8R необхідно вирішити проблему визначення міри відповідності фактичних значень параметрів і показників якості в ході їхньої експлуатації вимогам нормативно-технічної документації.
Ключові слова: трактор, John Deere, споживчі властивості, експлуатаційна технологічність, ефективність, якість.

Біографії авторів

А. Лебєдєв, Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

д-р техн. наук

С. Лебєдєв, Харківська філія УкрНДІПВт ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

А. Коробко, Харківська філія УкрНДІПВт ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук., доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування