ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Автор(и)

Анотація

Метою роботи є висвітлення результатів польового експерименту щодо ефективності застосування препаратів «Добриво Живиця Гумат Калію» та «Регоплант» для вирощування пшениці озимої. Методи. Польовий експеримент проведено у 2020/2021 роках на угіддях УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (Київський агроґрунтовий район Правобережного Лісостепу). Фактори досліду: фактор А – система обробітку ґрунту (А1 – традиційна, А2 – консервувальна, А3 – мульчувальна, А4 – міні-тіл); фактор Б – біопрепарати «Гумат калію + Регоплант» (Б1 – контроль (без застосування препаратів), Б2 – застосування препаратів для обробки насіння та підживлення посівів. Під час вирощування пшениці використано традиційну для регіону технологію, за виключенням елементів схеми досліду. Ефективність застосування препаратів встановлено визначенням біологічної врожайності пшениці та її структури порівняно з контролем. Результати. Застосування гумінових препаратів сприяло збільшенню маси зерна з колоса та маси 1000 насінин, що спричинило зростання біологічної врожайності зерна та збирального індексу. Найвищу врожайність пшениці відмічено за традиційної системи обробітку ґрунту (А1), а найнижчий – за системи міні-тіл (А4). Найбільший приріст урожайності від застосування препаратів (40 %) відмічено у варіанті з консервувальною системою обробітку (А2), а найменший приріст (20 %) – у варіанті з мульчувальною системою обробітку ґрунту (А3). Фактори дослідів впливали й на показники якості вирощеного зерна. Зокрема, в зерні контрольного варіанта містилося 12,44 % сирого білка від маси сухої речовини (насіння третього класу), а в зерні дослідного варіанта – 12,84 % сирого білка від маси сухої речовини (насіння другого класу). За цих умов спостерігалося також зменшення вмісту безазотистих екстрактивних речовин і сирої золи. Висновки. Застосування препаратів «Добриво Живиця Гумат калію» та «Регоплант» сприятливо вплинуло на врожайність пшениці озимої та показники якості зерна. Середній приріст біологічної врожайності пшениці озимої за різних систем обробітку ґрунту становив 30 % від контролю. Першість за рівнем біологічної врожайності зерна пшениці озимої відмічена на варіанті з оранкою та біопрепаратами. Також застосування біопрепаратів сприяло покращенню показників якості зерна.

Біографії авторів

M. Новохацький, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. с.-г. наук, доц.

Н. Майданович, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. геогр. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15