ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ НОРМАЛІЗОВАНИМ ДИФЕРЕНЦІЙНИМ ВЕГЕТАЦІЙНИМ ІНДЕКСОМ І ЗЕЛЕНИМ ПОКРИВОМ У ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

Автор(и)

Анотація

У статті викладено результати дослідження щодо взаємозв’язку та можливості взаємної конвертації між нормалізованим диференційним вегетаційним індексом (NDVI) і зеленим покривом (FGCC) зернобобових культур. Метою роботи є надання пропозицій щодо моделей взаємної конвертації між вегетаційними індексами. Матеріали та методи. Основою дослідження стали фотографічні матеріали посівів зернобобових культур, зняті у різні фази їхнього росту та розвитку на фіксованих майданчиках через кожні 10 м дослідних полів, отримані та автоматично обраховані для встановлення рівня зеленого покриву у відсотковому відношенні в мобільному додатку Canopeo. Дослідні матеріали було отримано в 2021 році на експериментальних полях Інституту зрошуваного землеробства НААН і в 2016 році на дослідному полі СК «Радянська Земля». У подальшому геоточки та дати зйомки фотографічних матеріалів було прив’язано до величин супутникового NDVI, отриманого на платформі OneSoil AI, за кожною з досліджуваних культур (різниця в датах до 3 діб). Сформовані пари FGCC та NDVI у кожній культурі було передано на статистичний аналіз методом поліноміальної регресії. Статистичні розрахунки та графічну роботу виконували в табличному процесорі Microsoft Excel 365. Результати. Встановлено, що існує тісний лінійний та нелінійний взаємозв’язок між показниками FGCC та NDVI досліджуваних культур. Тіснота зв’язку є високою з коефіцієнтом кореляції в межах 0,95-0,98 та коефіцієнтом детермінації 0,90-0,97. Поліноми другого ступеня (нелінійні регресійні моделі) можуть бути успішно використані для взаємної конвертації між вегетаційними індексами, величина похибки в перерахунках для більшості культур не перевищувала 10 %. Висновки. Доведено високу спорідненість між нормалізованим диференційним вегетаційним індексом і відсотком покриття площі земельної ділянки у зернобобових культур (R2 у межах 0,90-0,97). Максимально тісний взаємозв’язок спостерігається для сої та квасолі порівняно з нутом і горохом.

Біографії авторів

Р. Вожегова, Інститут зрошуваного землеробства НААН

д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН

П. Лиховид, Інститут зрошуваного землеробства НААН

канд. с.-г. наук., НААН

С. Лавренко, Херсонський державний аграрно-економічний університет

канд. с.-г. наук, доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15