КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОПЕРЕДНИК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Анотація

У статті наведено результати досліджень різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи на зерно як попередників пшениці озимої.
Мета роботи. Позитивні якості кукурудзи, як попередника, значною мірою залежать від підбору гібридів, часу їхнього збирання, вологості ґрунту і агротехнічного фону. Керуючись цими міркуваннями, в дослідженнях останніх років ми ставили завдання розробити способи та прийоми, які сприяють більш ефективному використанню кукурудзи на зерно, як попередника, який пізно звільняє поле для пшениці озимої, та зниження негативного його впливу на стан посівів та урожайність.
Методи дослідження: польовий, лабораторний, порівняльний, аналіз, узагальнювальний, математично-статистичний.
Результати. Аналіз запасів продуктивної вологи у 0-20 та 0-100 см шарах ґрунту показує, що її кількість зменшується залежно від строків дозрівання гібридів кукурудзи. Більші запаси вологи, в середньому за 2013-2016 рр. визначені у варіанті з ранньостиглим попередником ДН Пивиха: у 0-20 см шарі ґрунту – 24,7 мм, а у 0-100 см шарі – 63,2 мм.
За результатами польової схожості спостерігається перевага за лінією Лютесценс 89 ПЛ.
Сорт Золотоколоса мав меншу польову схожість насіння на 3,5-4,0 % за майже однакової лабораторної схожості 99,2 % у Лютесценс 89 ПЛ і 98,9 % у сорту Золотоколоса. Залежно від попередника теж спостерігалися зміни. Найвища густота стояння рослин за сівби після гібриду ДН Пивиха (ФАО 200) – 466-472 шт./м2. За сівби після гібриду P8409 (ФАО 260) густота стояння рослин дещо знижується – до 459-465 шт./м2.
У середньому за 2014-2017 рр. кількість продуктивних стебел за всіх попередників була вищою у лінії Лютесценс 89 ПЛ – 634-547 шт./м2. Проте за сівби у ранні строки дещо вища продуктивна кущистість у сорту Золотоколоса – 1,58 проти 1,56 у Лютесценс 89 ПЛ.
Після гібриду ДН Пивиха (ФАО 200) середня урожайність пшениці озимої склала від 5,36 до 5,59 тон з гектара, що на 33,7-46,0 % вища ніж за сівби пшениці після гібриду Моніка 350 МВ.
Висновки: Після збирання ранньостиглого ДН Пивиха та середньораннього P8409 гібридів кукурудзи, є час для обробітку ґрунту та оптимальних строків сівби пшениці озимої. За таких умов отримана достатньо висока урожайність пшениці озимої – 5,36-5,59; 5,08-5,24 т/га. Використання гібридів кукурудзи ДН Пивиха та P8409, як попередників пшениці озимої, забезпечує достовірну перевагу в урожайності на 26,7-46,0 %, порівняно з середньостиглим Моніка 350 МВ.
Ключові слова: пшениця озима, попередник, кукурудза на зерно, вологість ґрунту, схожість насіння, продуктивний стеблостій, урожайність зерна.

Біографії авторів

Т. Панченко, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доц.

М. Грабовський , Білоцерківський національний аграрний університет

д-р с.-г. наук, проф.

М. Лозінський, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доц.

М. Новохацький, УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

канд. с.-г. наук, доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-06