Провокування проростання насіння падалиці пружинно-пальцевими боронами – важливий агротехнічний метод управління забур’яненістю агрофітоценозу

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень – дослідити якість виконання пружинно-пальцевою бороною поверхневого обробітку ґрунту для провокування проростання падалиці залежно від кута нахилу пальців.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз інформаційних ресурсів та результатів досліджень пружинних борін; лабораторно-польові – господарські випробування машини з плануванням
експерименту, фіксацією агротехнічних показників; інструментальні виміри; математико-статистичні – обробка отриманих показників та експертне оцінювання.
Результати.
Проведено експериментально-польові дослідження якості виконання поверхневого обробітку ґрунту пружинно-пальцевою бороною для провокування сходів падалиці ріпака озимого.
Встановлено, що борона добре розпушує та мульчує верхній шар ґрунту, створюючи оптимальні умови для схожості падалиці і насіння бур’янів.
Аналітично обґрунтовано важливість агротехнічного заходу управління засміченістю полів
падалицею і перспективи застосування пружинно-пальцевих борін у системі ґрунтозахисного землеробства.
Висновки.
Отримані в результаті досліджень пружинно-пальцевої борони фізичні параметри свідчать, що за швидкості близько 20 км/год з ростом кута нахилу пружинних пальців глибина їхнього ходу збільшується в 1,6 рази від 7,2 см до 11,3 см, що відповідає агровимогам до пружинних борін
(4-12 см).
Показник якості кришіння ґрунту за вмістом агрономічно-цінних агрегатів розміром до
0-25 мм зі збільшенням кута нахилу пальців зростає від задовільних до відмінних значень.
Результати експериментальних досліджень свідчать, що борона важка пружинно-пальцева Degelman Strawmaster SM 7000-50, за наявності свіжоскошеної стерні ріпака великих розмірів і скупчень полови, забезпечує задовільний обробіток ґрунту, сприяючи проростанню насіння падалиці ріпака та покращуючи фітосанітарний стан поля для наступних технологічних операцій.
Ключові слова: борона, пружинні пальці, кут нахилу, падалиця ріпака, фітосанітарний стан, провокування проростання, якість.

Біографії авторів

Л. Шустік, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

Т. Гайдай, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук,

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06