ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗРОШЕННЯ І РОЗРОБЛЕННЯ ВИХІДНИХ ВИМОГ ДО ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

Анотація

Інформаційні, статистичні та експериментальні дані, отримані в результаті досліджень, дали змогу авторам обґрунтувати та сформувати вихідні вимоги до машинних технологічних операцій зрошування.
Мета досліджень – провести аналіз практики застосування багатоопорних дощувальних машин, які використовуються в технологіях зрошуваного землеробства, визначити якісні показники виконання технологічного процесу і конструкційні особливості для формування вимог до техніко-технологічних операції зрошення.
Методи досліджень: емпіричний, вимірювання, теоретичний, математичний та статистичний, аналіз наявної нормативної бази
Результати досліджень. У процесі досліджень проаналізовано перспективи, проблеми та умови застосування багатоопорних дощувальних машин, розглянуто сучасний стан цього сегмента і тенденції удосконалення таких машин. Наведена класифікація та конструкційні особливості дощувальних машин, основні схеми та способи зрошення. Подано огляд конструкцій дощувальних машин та технологічні аспекти їх застосування, визначені якісні та експлуатаційно-технологічні показники роботи машин. Проаналізовано чинну в Україні нормативну базу стосовно вимог до широкозахватних дощувальних машин під час їх застосування в техніко-технологічних операціях зрошення. Аналізом виявлено, що досліджена нормативна база стосується здебільшого вимог до конструкції дощувальних машин та їхніх окремих складових частин, методів випробувань та вимог безпеки. Водночас ціла низка основоположних вимог у цьому сегменті відсутня, а саме: загальні вихідні вимоги до техніко-технологічних операції зрошення стосовно якості виконання технологічного процесу, експлуатаційно-технологічні та екологічні вимоги, вимоги до надійності та ін. На основі проведених досліджень та випробувань, були отримані експериментальні та інформаційні дані, на базі яких проведено визначення та обґрунтування вихідних вимог до техніко-технологічних операції зрошення під час використання широкозахватних багатоопорних дощувальних машин.
Висновки. Встановлено необхідність застосування дощувальних машин з урахуванням екологічних вимог та визначено основні правила їх використання для попередження ерозійних процесів ґрунтів. Сформовано та обґрунтовано вихідні вимоги до техніко-технологічних операцій
зрошення під час використання широкозахватних багатоопорних дощувальних машин.
Ключові слова: дощувальна машина, дощувальна насадка, трубопровід, опорний візок,
показники якості виконання технологічного процесу, коефіцієнт ефективного поливу, коефіцієнт Крістіансена.

Біографія автора

В. Малярчук, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

канд. с.-г. наук,

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06