АКТИВНА І ПАСИВНА РОБОТА ТРАКТОРА У СКЛАДІ ҐРУНТООБРОБНОГО АГРЕГАТА

Автор(и)

  • А. Лебедєв Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1975-3323
  • С. Лебедєв Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3067-5135

Анотація

Мета дослідження. Підвищення ефективності використання трактора у складі ґрунтообробного агрегата науково-технічним обґрунтуванням енергозбереження. Ця мета досягається підвищенням активної (корисної) та зниженням пасивної (не корисної) роботи трактора.
Методи дослідження. В основу оцінювання тягово-енергетичних і динамічних параметрів тракторів у складі ґрунтообробних агрегатів покладено метод парціальних прискорень, який базується на зворотному переході від векторної суми у просторі: сил, які діють на трактор до векторної суми у просторі прискорень.
Результати дослідження. На зниження активної роботи ґрунтообробного агрегата і відповідно на підвищення пасивної роботи істотно впливає нерівномірних рух. Запропонована залежність для визначення додаткових витрат енергії на осциляційні рухи під час нерівномірного руху тракторного агрегата. Доведено, що додаткові витрати енергії під час несталого руху ґрунтообробного агрегата на гоні складають 2-3 % (пасивна робота) від загальних енерговитрат.
На основі методу парціальних прискорень обґрунтована методологія оцінювання тягово-енергетичних і динамічних показників трактора під час технологічного процесу без застосування динамометричних засобів.
Модернізований вимірювально-реєстраційний комплекс, розроблений за участю авторів статті у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. Петра Василенка та Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, у напрямку програмного забезпечення оцінки опору агрегатованих машин, тягового ККД трактора, поздовжніх прискорень агрегата. Застосування цього комплексу під час випробування тракторів направлено на реалізацію методики УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого з визначенням тягових показників тракторів і нормативів Кодексу 2 Організації економічного співробітництва і розвитку по експлуатаційних випробувань тракторів (OECР).
Висновки. У статті викладено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми підвищення ефективності роботи трактора у складі ґрунтообробного агрегата, яке базується на зменшенні додаткових енергетичних витрат (пасивної роботи). Результати досліджень дали змогу сформулювати основні теоретичні та науково-практичні висновки.
Наукова цінність дослідження полягає в уточненні залежності роботи трактора у складі ґрунтообробного агрегата у напрямку зниження некорисної (пасивної) роботи на повороти на кінці гону і на підвертання на гоні. Доведено, що для забезпечення максимальної роботи агрегата необхідна його робота з підвищеною силою тяги і на пониженій швидкості руху. Удосконалено динамічну модель трактора у складі ґрунтообробного агрегата. Практична цінність дослідження полягає в розробленому на основі методу парціальних прискорень стандарту з оцінювання тягових властивостей трактора СОУ 71.2-37-046043080-017:2015, рекомендованого Міністерством аграрної політики та продовольства України для використання під час випробування і модернізації тракторів.
Ключові слова: трактор, агрегат, робота, прискорення, вимірювальний комплекс, тяговий ККД, витрати енергії.

Біографії авторів

А. Лебедєв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

д-р техн. наук, проф.

С. Лебедєв, Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

канд. техн. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування