МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ «GOOGLE PATENTS»

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень. Розробка методики та визначення інструментальних засобів вилучення масиву інформації відповідно до питання, що досліджується, задля визначення актуальності, тенденцій розвитку та новизни прикладного дослідження у галузі сільськогосподарського машинобудування.
Методи. Аналітичне дослідження необхідних дій між етапом визначення завдання та досягненням результату, з покроковим видаленням суперечностей на кожному етапі із залученням логіки наявних пошукових систем. У якості інструмента використано сервіс пошукової системи «Google Patents» (GP).
Результати. Методика вилучення масиву знань у конкретній галузі з урахуванням чинників галузевої специфіки. Містить етапи: попереднє визначення ключових слів або назви; пошук повнотекстових джерел із використанням сервісу GP (включаючи непатентну літературу (Google Scholar)); експертне виділення найближчого джерела-аналога зі сторінки з результатами пошуку; вивчення сторінки джерела-аналога, зокрема розділів «Патентні посилання» (Patent Citations), «Аналогічні документи» (Similar Documents), «Поняття, отримані машинним способом» (Concepts machine-extracted); уточнення попередньо визначених ключових слів; повторення циклу пошуку. Необхідний компонент процесу – інтелект людини-дослідника, що самонавчається. У результаті формується сукупність повнотекстових джерел інформації, які містять сукупність знань із обраного питання. Наведено приклад процесу стосовно галузі сільськогосподарського машинобудування.
Висновки. Запропонована методика вилучення масиву знань задля визначення актуальності, тенденцій розвитку та новизни прикладного дослідження у галузі технічних наук на базі визначення відповідності ключових слів і вивчення причино-наслідкових зв’язків, що співпадає з принципами патентної діяльності.
Визначення базового аналога та його ключових ознак відповідно до етапів розвитку техніки дозволяє оцінити тенденції розвитку та внесок наступних науково-технічних рішень. Запропонована методика може бути використана задля самонавчання інтелекту дослідника.
Деяку складність обробки інформації становить те, що перспективні елементи науково-технічних рішень можуть бути описані не в текстово-знаковій формі, а викладені(опубліковані) у графічному форматі.
Удосконалення методики можливе у напряму більшої формалізації для отримання об’єктивного результату та меншої залежності від кваліфікації дослідника.
Ключові слова: сільськогосподарське машинобудування, методика дослідження, інформаційні ресурси, прикладні наукові дослідження, сервіс «Google Patents», самонавчання людського інтелекту, графічна інформація, текстова інформація, перетворення інформації в знання.

Опубліковано

2023-11-29