ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ВРОЖАЙНОСТІ ТА НЕПРЯМИХ ВТРАТ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ У 2023 РОЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

Анотація

Метою роботи є висвітлення результатів прогнозування врожайності та виробництва основних сільськогосподарських культур у 2023 р. на основі оперативних даних дистанційного агромоніторингу та оцінка непрямих втрат валового збору зернових і зернобобових культур в Україні в умовах воєнного стану.
Методи та матеріали. Прогнозні оцінки врожайності сільськогосподарських культур розраховані на основі статистичних даних їхньої продуктивності за 2000-2022 рр. і даних дистанційного агромоніторингу (індекси NDVI) щодо стану посівів в Україні навесні 2023 року. Для встановлення взаємозв’язків між показниками NDVI і середньообласними значеннями врожайності основних польових культур використано стандартні методи кореляційно-регресійного аналізу.
Потенційні непрямі втрати виробництва групи зернових і зернобобових культур в Україні у
2023 році розраховувалися на основі динаміки скорочення посівних і збиральних площ в умовах воєнного стану та, відповідно, збитків для аграрного сектору країни внаслідок недоотримання потенційного прибутку від реалізації зерна, оцінених за внутрішніми закупівельними цінами.
Результати. За оцінками, що базуються на фактичних обсягах сівби озимих і темпах сівби ярих культур, збиральна площа зернових і зернобобових культур у 2023 році очікується близько 10,4 млн га.
Середня врожайність зернових і зернобобових культур у цілому в Україні з вірогідністю 80-85 %
прогнозується на рівні 47-49 ц/га, що, за попередніми оцінками, є близькою до минулорічного значення та середніх показників довоєнного рівня. Валовий збір зернових і зернобобових культур очікується на рівні 48,4-50,5 млн тонн, за середнього довоєнного рівня 75 млн т. Тобто, збитки від військової агресії лише через втрату виробництва цієї групи культур наразі сягають близько
25-24 млн т, або більше 150 млрд грн.
Висновки. Військова агресія проти України матиме негативні наслідки для вирощування сільськогосподарських культур у 2023 році переважно у зв’язку з дефіцитом мінеральних добрив, пестицидів та інших засобів виробництва, загальне скорочення посівних площ і рядом інших негативних економічних наслідків, проте прогнозовані обсяги виробництва зернових культур наразі є достатніми для забезпечення потреб українського населення.

Опубліковано

2023-11-29