РЕАКЦІЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА СИСТЕМИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Анотація

Мета досліджень. Оцінка впливу систем обробітку ґрунту на зернову продуктивність і ефективність вирощування нових гібридів кукурудзи на зерно в ґрунтово-кліматичних умовах Заходу України.
Методи досліджень. Польові дослідження проводили в умовах Західної України на полях із дерново-підзолистими карбонатно-глейоватими ґрунтами. Загальна площа дослідного поля 6 га була розділена на 15 дослідних ділянок із трьома системами обробітку ґрунту (традиційною, консервувальною, мульчувальною) та п’ятьма гібридами кукурудзи різних індексів і груп стиглості («Аякс» (ФАО 210), «Амарос» (ФАО 230), «Данубіо» (ФАО 260), «ДСК 3730» (ФАО 280) та «Артеніо»
(ФАО 340)). Визначення показників проводилося у трьох повторностях на кожній дослідній ділянці.
Результати досліджень. Дослідженнями встановлено, що найвищі врожайності зерна кукурудзи отримано на ділянках із гібридами «Амарос» (ФАО 230) та «ДКС 3730» (ФАО 280), які становили 11,59 та 11,37 т/га відповідно. Слід зазначити, що гібрид «Амарос» добре реагує на полицеве розпушування ґрунту, на фоні оранки врожайність зерна становила 12,34 т/га, а гібрид «ДКС 3730» найбільший врожай зерна (12,18 т/га) сформував у варіанті з мульчувальним обробітком грунту.
Зернова продуктивність гібридів «Аякс» (ФАО 210) та «Данубіо» (ФАО 260) була приблизно однаковою, на рівні 10,24 і 10,65 т/га відповідно. Найменшу середню врожайність зерна (9,72 т/га) за всіма варіантами обробітку грунту отримано у середньостиглого гібриду «Артеніо» (ФАО 340). Урожайність зерна досліджуваних гібридів на ділянках із традиційною системою обробітку грунту варіювала в межах від 10,34 до 12,34 т/га, консервувальною – від 9,03 до 11,42 т/га, а мульчувальною – від 9,57 до 12,18 т/га.
У середньому на всіх ділянках із традиційним обробітком грунту величина прибутку становила 43518 грн/га і була на 10,0% і 6,9% більшою, ніж у варіантах із консервувальною і мульчувальною системами обробітку ґрунту.
Висновки. Установлено, що середньоранні гібриди кукурудзи «Аякс», «Амарос», «Данубіо» позитивно реагують на глибину обробітку та інтенсивність кришіння ґрунту (традиційна і консервувальна системи). Гібрид «ДКС 3730» сформував найбільший урожай зерна на ділянці з мульчувальним обробітком ґрунту.
Найбільшу економічну ефективність вирощування кукурудзи на зерно отримано у варіантах із традиційним обробітком грунту, за винятком гібриду «ДСК 3730», для якого найбільш ефективною виявилася мульчувальна система обробітку грунту. Відповідно до економічного ефекту найгіршою виявилася консервувальна система обробітку грунту.
Ключові слова: кукурудза, системи обробітку ґрунту, гібриди кукурудзи, врожайність,
ефективність.

Опубліковано

2023-11-29