ПРОЄКТИ, РЕАЛІЗОВАНІ В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Автор(и)

Анотація

Метою цієї роботи є висвітлення спектру науково-виробничих проєктів, реалізованих в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого протягом останніх років, і перспективних напрямків діяльності
установи.
Методи та матеріали: комплексний аналіз наявних результатів упроваджених в УкрНДІПВТ проєктних рішень і наукових публікацій за напрямком цього дослідження.
Результати. Протягом останніх років на дослідних полях УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого реалізовано ряд проєктів щодо впровадження перспективних техніко-технологічних рішень із реалізації різних систем обробітку ґрунту та їхнього впливу на ефективність вирощування основних сільськогосподарських культур, упровадження нових методів прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, оптимізації технологій вирощування багаторічних енергетичних культур тощо.
Зокрема, впроваджено такі проєкти, як «АгроОлімп» – новітні техніко-технологічні рішення для диференційованої системи обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні зернових культур; «Агроперспектива» – комплексна багатоваріантна перевірка продуктивності нових сортів і гібридів типових для Лісостепу України сільськогосподарських культур у реальних виробничих умовах демонстраційної сівозміни; «MARS» – моніторинг агроресурсних систем і прогнозування урожайності основних сільськогосподарських культур із використанням даних дистанційного зондування Землі; «Біотехнологія» – екологізація технологій, розширене відтворення родючості ґрунту, підвищення економічної ефективності вирощування сільськогосподарських культур; «Strip-till» – розробка техніко-технологічних рішень смугового обробітку ґрунту й сівби для дрібних і середніх господарств; «Біоенергетичний конвеєр» – розробка й оптимізація технологій вирощування багаторічних енергетичних культур, що забезпечують отримання максимальної кількості сировини з одиниці площі для виробництва теплової енергії.
Окрім активної наукової роботи, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого також працює у напряму випробовування та ранжування технічних засобів для АПК України та допомагає виробникам сільськогосподарської техніки долати шлях у просуванні на європейські ринки
Висновки. Аналіз реалізованих в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проєктних рішень засвідчує, що активна науково-дослідна та випробувальна діяльність установи має досить плідні результати й широкі перспективи щодо впровадження науково-виробничих ідей сільськогосподарського спрямування.

Опубліковано

2023-11-29